Lokalavis for Åsane og omegn!
  • BLIR REDDET? Kaare Songstad, politimester i Vest politidistrikt, har valgt å beholde tjenestedene i Åsane og de andre bergensbydelene i sitt forslag til endring av tjenestested og tjenesteenhetsstruktur. (Arkivfoto: Thomas Gangstøe) 

Foreslår å beholde politistasjonen i Åsane

Politimester Kaare Songstad mener at tjenestestedene i bydelene skal opprettholdes. – Mitt forslag er at det skal være tjenestested i Åsane bydel i uoverskuelig fremtid, sier Songstad.  

Kaare Songstad, politimester i Vest politidistrikt, velger å beholde bydelsstasjonene i Bergen i sitt forslag til endring av tjenestested og tjenesteenhetsstruktur i Vest politidistrikt.

– Dette handler først og fremst om at Bergen har store bydeler der det bor mange mennesker. De skal også ha nærpoliti fysisk i nærheten av seg, på lik linje med nærpoliti i mer grisgrendte strøk, sier politimesteren til Åsane Tidende.

Han legger til at slik han ser situasjonen nå vil det bli et dårligere tilbud til bydelene dersom alt blir sentralisert til sentrum.

– Mitt forslag er at det skal være tjenestested i Åsane bydel i uoverskuelig fremtid, sier Songstad.  

Av

Nina Johnsen

nina@aasanetidende.no