Lokalavis for Åsane og omegn!
  • I FARE: Forslaget til budsjettkuttet kan betyr slutten. Endelig budsjett forhandles ferdig av bystyregruppene i desember. 

Foreslått budsjett kan være slutten for Tellevik Kystfort:

Mister 80 prosent av bevilgningene

– Vi risikerer å måtte legge ned, sier styreleder Tor Inge Mjelde etter vanvittig budsjettsmell for historisk fort i Tellevik.

Byrådet i Bergen lå frem sitt budsjett forrige uke. Tellevik Kystfort var eneste kulturverninstitusjon som ble redusert med økonomiske midler.

Tellevik Kystfort har på få år gått fra en støtte på 640.000 kroner til 440.000 kroner- til dagens budsjett på 90.000 kroner fra statsbudsjettet.

En nedgang i midler på 86 prosent på ett år er dramatisk.

– Vi har ikke nok til å fortsette, og må legge ned om dette ikke endres. Dette er en enorm tilbakegang. Vi har tolv bygninger, og 90.000 kroner er ikke på langt nær nok, sier Tor Inge Mjelde.

Han fortviler over vedtaket i statsbudsjettet og ønsker å invitere ordføreren til det tyske kystfortet på Klauvaneset fra 2. verdenskrig.

– Ordføreren bor fem minutter unna. Vi ønsker å invitere henne ut til oss. Det har aldri vært flere besøkende her, og byrådet har ikke en gang giddet å besøke oss. Vi er veldig skuffet, fortsetter Mjelde.

Han legger til at 2016 har vært et fantastisk år for det historiske fortet.

– Vi har hatt rundt 15.000 besøkende i år og dette er drevet på solidaritet og mange dugnadstimer.

– Vi har en ordfører fra Åsane, som heller ikke har vært her, fortsetter han.

Endelig budsjett i desember

Vi spurte ordfører Marte Mjøs Pedersen om kommentar til baksmellen som kan ta livet av Tellevik Kystfort, og om den åpne invitasjonen fra Mjelde.

– Bystyret fikk ved sist møte i september overlevert budsjett for 2017 av byrådet. Hver enkelt partigruppe skal nå arbeide med budsjettet frem til bystyret behandler og vedtar endelig budsjett for 2017 i desember, sier hun.

– Jeg registrerer at Tellevik Kystfort foreslås redusert på bakgrunn av justering til tilsvarende nivå som andre sammenlignbare organisasjoner får. Det er opp til hver enkelt partigruppe å jobbe med budsjett og eventuelt foreslå endringer til byrådets innstilling.

Åsane Tidende følger saken med flere reaksjoner. 

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no