Lokalavis for Åsane og omegn!
  • FORTEST MULIG: Rollandsbeboer og leder av Åsane Venstre, Per-Arne Larsen ønsker å prioritere bybane til Åsane, så tidlig som mulig.  (Foto: Thomas Gangstøe)

– Det handler om å bygge by

– Bybanen bør prioriteres og helst kommer til Åsane fortest mulig.

Det sier leder i Åsane Venstre, Per-Arne Larsen, som mener en fremtidig bybane ikke bare skal frakte åsabuen til og fra bydelen, men skal bidra til bybygging lokalt.

– Vi Venstre er store bybanetilhengere. Bybanen er viktig i Bergen, fordi det ikke lengre mulig å ta unna transportøkningen og befolkningsøkningen med å bygge mer bilvei. Det er ikke nok plass, og det er ikke nok penger. Ikke er det særlig bra for byluft eller klima heller. Da er det billigere, bedre og mer miljøvennlig å bygge Bybanen og utvide busstilbudet. Vi ønsker bybane gjennom Åsane, og helst i et så stort tempo som mulig. Bybanen skal være ryggraden i kollektivsystemet i bydelen, sier han.

Bedre utgangspunkt

Han understreker at bybanen handler mer enn om bare transport, og påpeker at banen skal stå sterkt i det lokale trafikkbildet også.

– De som tenker at banen kun skal frakte åsabuen til sentrum og hjem igjen, har en feil oppfatning av det hele. Det handler om å bygge by i Åsane, revitalisere bydelen, og gjøre Åsane mer attraktiv. Bussekspresstilbudet skal stå, bybanen skal være vel så viktig lokalt i bydelen, påpeker Rollandmannen.

Han er også glad for  at utgangspunktet for videre planlegging av Bybanen er vesentlig bedre enn tidligere, som følge av at byrådet og regjeringen er blitt enig om hva som skal være utgangspunktet for forhandlingene om den såkalte bymiljøavtalen som Bybanen er en del av.  

– Utgangspunktet nå er jo 50 prosent statlig støtte. Frp og Høyre er med på det, og vi har flertallet med oss. Det er vi veldig glade for, forklarer han.

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no