Lokalavis for Åsane og omegn!
  • KJEMPER VIDERE: Bente Holm Hjortland, Marie Thunes og Mette Lund Wiik startet søkeprosessen i 2010, men fikk nytt avslag seint i 2016

  • Lærere, FAU-medlemmer og foreldre mener et overgangsfelt her ved Ulsetskogen skole bør på plass snarest.

FAU Ulsetskogen:

Nekter å gi opp kampen for en tryggere skolevei

– Noe må gjøres før det skjer en ulykke, sier bekymrede foreldre som har kjempet for gangfelt ved skolen siden 2010. – Kan ha motsatt effekt, svarer trafikketaten.

Bymiljøetatens nei til gangfelt ved skolen skaper fortvilelse hos foreldre.

– Det har vært mye frem og tilbake, og vi har kjempet lenge for et overgangsfelt her ved skolen. Etter over seks år for å få dette gjennom, er vi fortsatt like langt, dessverre, sier Bente Holm Hjortland, Marie Thunes og Mette Lund Wiik, som alle er engasjert i Ulsetskogen Fau, og foreldre til barn på skolen.

Nå frykter de at manglende fotgjengerfelt og bymiljøetatens (tidligere trafikketaten, journ.anm.) beslutning om å avvise forespørselen fra skolen, skal få alvorlige konsekvenser.

– Dårlig sikt og lite lys

– Vi er en skole med nærmere 200 elever, det er dårlig sikt, lite lys og en barnehage 100 meter borte i veien. Trafikken er vesentlig før og etter skoletid. Vi håper at det ikke må skje en ulykke før de ombestemmer seg, forklarer Hjortland.

«Trafikketaten foretok også en totalvurdering av området rundt skolen. Det er i dag fartsgrense 30 km/t, med fartsdempere og fortau inn mot skolen. I tillegg er det en avstigningslomme i tilknytning til skolen. På bakgrunn av fotgjengertellinger og kriterier gitt i nevnte håndbok, besluttet vi derfor å ikke etablere omsøkte gangfelt.», heter det i sakspapirer fra saken Åsane Tidende har fått tilgang til.

– Skuffende

De tre FAU-representantene ber etaten foreta en ny såkalt trafikktelling for å se hvor ille situasjonen faktisk er, ifølge dem.

– Dette må skje når det er trafikk, ved henting av og dropping av barna før og etter skoletid, ikke midt på dagen, slik de gjorde sist gang. At de mener trafikken er for lav, er skuffende. I tillegg er det flere som kjører for fort, og det er spesielt uoversiktlig ved nedkjørselen til skolen.

– Det er ikke riktig at barna skal føle seg utrygge og redde på sin skolevei.

– Åpen for å revurdere

Vi spurte leder i Bymiljøetaten, Tord Holgernes, om hans kommentarer til FAU-representantenes reaksjoner. Han vil imidlertid ikke utelukke gangfelt, tross nytt avslag.

Les hele artikkelen i papirutgaven, eller i vår eAvis. 

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Relaterte saker