Lokalavis for Åsane og omegn!
  • NY PAVILJONG: Slik blir den nye skolepaviljongen i Eidsvåg. (Illustrasjon: ABO Plan og arkitektur AS)

Ny skolepaviljong skal stå klar i 2018

Ny skolepaviljong i Eidsvåg skal etter planen stå ferdig bygget første kvartal neste år. – Deretter skal dagens elever flytte over i paviljongen, slik at vi kan starte på rehabiliteringen av hovedskolen, sier prosjektleder Siv Stavseng.

I Bergen kommune er det store planer for Eidsvåg skole og nærområdet de neste fire årene. Om kort tid starter arbeidet med den nye skolepaviljongen.

– Vi har fått dispensasjon og rammetillatelse til å starte denne byggeprosessen før reguleringsplanen er behandlet og vedtatt i bystyret. Paviljongen skal derfor være innflyttingsklar i første kvartal av 2018, sier Siv Stavseng, prosjektleder i etat for utbygging.

Fire parallelle prosesser

Stavseng forteller at det nå foregår fire prosesser parallelt i dette nærområdet.

– For det første arbeider vi med en ny reguleringsplan for området som inkluderer Eidsvåg skole, det tidligere bygget for småtrinnet og Granlia ned til Eidsvågveien, sier hun.

Det andre som skjer er, som allerede nevnt, oppstart av arbeidet med å få på plass den nye skolepaviljongen.

– Et tredje moment er at vi nå i februar går i gang med prosjekteringen for rehabilitering av Eidsvåg skole. Dette inkluderer også nybygg, som settes opp i forbindelse med opprustingen av skolen, sier hun.

Den fjerde prosessen er det ikke Bergen kommune som står bak. Statens vegvesen har et prosjekt på fylkesvei 267 mellom Eidsvåg og Eidsvågsskogen, der de skal legge til rette for et godt og effektivt tilbud for myke trafikanter og øke trafikksikkerheten på strekningen.  

– Prosjektene våre ligger tett på hverandre. Det er derfor naturlig med et godt samarbeid, der vi avklarer hvem som har ansvar for hva, og da spesielt der reguleringsplanene vil overlappe hverandre, sier Stavseng.

 

Les stor artikkel om planene for Eidsvåg skole i vår papiravis eller kjøp tilgang i e-avisen. Der kan du også lese en artikkel om hva FAU-leder Kristine Petersen mener om planene for Eidsvåg skole. 

Av

Nina Johnsen

nina@aasanetidende.no

Relaterte saker