Lokalavis for Åsane og omegn!
  • ALVORLIGE SAKER: Rune Løland, seksjonsleder ved etterforskningsavdelingen på Bergen Nord politistasjon, forteller at arbeidet i 2016 har vært preget av alvorlige og store straffesaker. – Det har dessverre ført til at vi ikke har klart å følge opp «hverdagskriminaliteten» like godt som det vi ønsker, sier Løland.  

Politiet om 2016:

– For lite ressurser til «hverdagskriminalitet»

I fjor hadde Bergen Nord politistasjon 0,6 politipersoner per 1000 innbygger. – Vi har kapasitet til å respondere når liv og helse blir truet, samt etterforske den mest alvorlige kriminaliteten. Dessverre klarer vi ikke å følge opp «hverdagskriminalitet» så godt som vi ønsker, sier Rune Løland.

2016 har vært preget av flere komplekse og høyt prioriterte straffesaker ved Bergen Nord politistasjon. På samme tid har de hatt en budsjettreduksjon sammenlignet med 2015.

– I fjor hadde vi en dekning på 0,6 politipersoner per 1000 innbygger. Dette er relativt lite, og da spesielt sett opp mot målet om ha to politiansatte per 1000 innbygger på landsbasis innen 2020, sier Rune Løland, seksjonsleder ved etterforskningsavdelingen.

Krevende saker

Løland understreker at de har kapasitet til å respondere når liv og helse blir truet, og til å etterforske den mest alvorlige kriminaliteten i distriktet.

– Samtidig har vi dessverre ikke tilstrekkelig tid til å prioritere «hverdagskriminalitet» like høyt som det vi skulle ønske, sier han.

Løland forklarer at  «hverdagskriminalitet» for eksempel kan være mindre bedrageri, naskeri, tyveri, mindre alvorlige trafikksaker og skadeverk. Seksjonslederen ved etterforskningsavdelingen poengterer at politistasjonen må prioritere i henhold til føringer fra påtalemakten, politidirektoratet og politimesteren.

– I fjor gikk store deler av vår tid med til å etterforske alvorlig kriminalitet innen sedelighet og vold, sier Løland.

Løland legger til at det allerede har blitt gjort grep i Bergen for å bedre situasjonen. Det har blitt opprettet et felles straffesaksinntak (FSI) for alle saker som blir anmeldt ved de ulike politistasjonene i Stor-Bergen.

– Her blir alle nye saker vurdert. Saker som kan avgjøres med mindre etterforskingsskritt blir ferdigstilt. Resten blir sendt til videre etterforskning til den politistasjonen der den kriminelle handlingen har geografisk tilhørighet, sier Løland.

Han håper og tror at dette samarbeidet vil frigjøre mer ressurser.

– Etterforskere og jurister er samlet for å gjøre denne jobben felles for hele Bergen, og vi har tro på at det vil gi en hurtigere vurdering og gjennomgang av sakene, sier han.

Venter på årets budsjett

Bergen Nord politistasjon venter nå på budsjettet for 2017, og det er her de store linjene for årets ressurser blir lagt.

– Vi tror ikke at dette året vil fravike noe særlig fra 2016 med tanke på budsjett. Den samme linjen blir nok noenlunde videreført, men alt av pluss vil være et gode for både oss og alle som bor i vårt distrikt. I tillegg håper vi selvsagt at både vi og ikke minst innbyggerne blir spart for store og alvorlige straffesaker i 2017, avslutter Rune Løland.

Les hele artikkelen i vår papirutgave eller kjøpt tilgang i e-avisen.

Av

Nina Johnsen

nina@aasanetidende.no

Relaterte saker