Lokalavis for Åsane og omegn!
  • FORFALT: Dette bygget tilhører sivilforsvaret i Hordaland, og de ønsker å selge det. 

Nå skal denne tomten selges

– Forhåpentligvis i løpet av 2017, sier Vegard Ellefsen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Det nedslitte bygget like ved Åsane videregående skole og Liavannet i Flaktveitvegen har stått ubenyttet i flere år.

Mange har lenge lurt på hva som skjer med bygget, og hvem som faktisk eier tomten.

Bergen kommune bekrefter at det er forsvaret som eier bygget og tomten.

– Det er rett at det er et sivilforsvarsbygg, som er eid av Forsvaret. Vi har ikke registrert noen byggesak på dette bygget nå, sier Anne Kringstad, informasjonsrådgiver i Byutvikling.

Avventer omregulering

Hildegunn Skogseth i Hordaland sivilforsvarsdistrikt henviser til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

– Bygget som etterspørres er Nyborg Magasin. Tidligere lager for Sivilforsvaret, som nå er besluttet avhendet, bekrefter Vegard Ellefsen i Direktoratet.

Han fortsetter:

– Per nå pågår det en omregulering av området som vi avventer utfallet av før eiendommen legges ut for salg, forhåpentligvis i løpet av 2017. Tidspunkt for salg avhenger av fremdrift hos kommunen.

– Ferdigstilles neste måned

Vi spør Anne Kringstad om hvordan omreguleringen av tomten ligger an i løypen, etter å ha lagt på kommunens bord i flere år.

– Bygget ligger innenfor planområdet til offentlig områdeplan for Nyborg. Denne planen er ikke ferdig.

– Fagetaten har som mål å ferdigstille for oversendelse til byrådet i løpet av april, forteller hun.

 

Les hele artikkelen i papirutgaven vår eller i eavisen.

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Relaterte saker