Lokalavis for Åsane og omegn!

Lekkasje av sensitive detaljer anmeldt til Spesialenheten

– Det er snakk om svært detaljert og taushetsbelagt informasjon som har kommet journalister i hende, så vi ser svært alvorlig på saken, sier visepolitimester Ida Melbo Øystese. Nå er lekkasjene anmeldt til Spesialenheten for politisaker.

I forbindelse med drapsetterforskningen i Åsane, ble det nylig holdt en lukket fengslingssak. Her ble sensitive opplysninger lekket ut.
– Det handler om taushetsbelagte opplysninger fra drapsetterforskning, og vi kan ikke utelukke at denne informasjonen stammer fra egne registre, forteller Øystese til Åsane Tidende.

Kan undergrave tillit

Visepolitimesteren forteller videre at det ble gjort en grundig vurdering før beslutningen ble fattet.
– Konklusjonen ble at saken burde anmeldes av hensyn til politiets tillit. Skaden er allerede skjedd, men det er viktig for oss å finne ut hvordan dette kunne skje, presiserer Øystese.
Hun poengterer at skadene som følger av lekkasjen er store.
– Det er også krevende for de involverte at det står slik sensitiv informasjon i media. Dette kan undergrave tilliten til rettssystemet, konstaterer hun.
– Men lekkasjen kan også ha kommet fra andre steder, det er viktig å nevne. Nå håper vi at Spesialenheten kommer frem til noe, avslutter Øystese.

Av

Kristine Rande

kristine@aasanetidende.no

Relaterte saker