Lokalavis for Åsane og omegn!
  • KAMPEN MOT KREFT: Lene Bergfjord (t.v.) og Kine Eliassen hos Solbrød Åsane senter er fornøyd med å kunne tilby røkefri uteservering i sommermånedene.

Solbrød på Åsane senter:

Ble en av byens første med røykfri uteservering

– Vi ble utfordret av kreftforeningen. Nå er vi stolte over å være en av de første som tilbyr dette.

Det sier Kine Foss Eliassen, markedskooridnator for Baker Brun og Solbrød, og butikkleder for avdelingen i Åsane, Lene Bergfjord til Åsane Tidende etter at Solbrød-bakeriet i første etasje på Åsane senter åpnet uteservering for første gang, og det røykfritt.

– Nå har vi hatt uteservering i seks uker, og synes det var et veldig bra initiativ av kreftforeningen som utfordret oss på å ha røykfri servering. Jeg tror dette er kommet for å bli, og kanskje flere følger etter, fortsetter Eliassen og Bergfjord.

Etter en drøy måned med røykfri uteservering, har restauranten fått utelukkende positive tilbakemeldinger.

– Stolte

– Dette er jo et helsetiltak, og det er mange barnefamilier som besøker oss. Jeg tror at de er glade for å slippe røyken, og vi har fått kjempegod respons på dette tiltaket. Nå er vi veldig stolte over å være en av de første som tilbyr røykfri servering ute, smiler de.

De understreker at dette ikke er for å skvise ut røykerne, og viser til at flere  sentre setter opp egne båser for dem som røyker. Kjeden tilbyr kun røykfri uteservering i Åsane, mens bakeriene på Laksevåg og Bryggen prøvde ut uteservering med røykforbud på verdens tobakkfrie dag 31. mail

– Jeg tror dette er kommet for å bli, og det er veldig fint å få være med på å fronte et slikt tiltak mot røyk, med tanke på helse og kreft. Det er viktig for oss at våre kunder ikke skal bli sjenert av røyk når de nyter ferske bakevarer og en kopp kaffe, påpeker dem.

– Dette kan føre til at vi faktisk tiltrekker oss flere kunder, heller enn at vi mister kunder. Det blir spennende å se hvordan det går i fortsettelsen, og vi gleder oss.

– Vil gjøre terskelen lavere

Rådgiver i kreftforeningen, Hilde Kleppestø, er imponert over den positive responsen og engasjementet fra Solbrød.

– Vi ønsket å sette fokus på dette på «verdens tobakkfrie dag». En av ambisjonene er å gjøre terskelen for å tilby røykfri uteservering lavere, og utfordre familiesteder til å prøve. Jeg tror dette også kan være et konkurransefortrinn for mange, mener hun.

– Vi skal ikke «ta» de som røyker, men folk, barn og voksne har rett til et røykfritt miljø, noe som blir mer og mer vanlig. Det er kjempetøft av Solbrød å gå for dette.

 

 

 

 

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

FAKTA:

Kan røyking utendørs virkelig være skadelig for andre?

Tobakksrøyk kan være skadelig også utendørs. Det avgjørende er hvor mye og hvor lenge det røykes. Røyken fra et sidebord kan komme opp i samme konsentrasjon som røyken i en tidligere røykfylt taverna. Forskjellen er at når luften beveger seg utendørs, forsvinner røyken raskere når ingen røyker lenger. Men så lenge røykingen pågår, kan skadene bli de samme som ved røyking innendørs. Fem av seks ansatte på uteserveringer i Sverige ble utsatt for røyk på et helseskadelig nivå.

Hotell- og restaurantforbundet i Sverige støtter røykfrie uteserveringer.

Passiv røyking Å røyke passivt vil si å puste inn luft som er forurenset med tobakksrøyk. I Norge dør mellom 100 og 200 personer hvert år av sykdom som skyldes passiv røyking. Å puste inn luft med tobakksrøyk utgjør en helserisiko for voksne med kroniske lungesykdommer (inkludert astma og KOLS). Ved lengre eksponering kan også passiv røyking gi lungekreft. Passiv røyking øker risikoen for hjertesykdom med 25-30 prosent. Større doser gir økt risiko, men selv små mengder passiv røyking kan forårsake hjerte- og karsykdom og utløse for eksempel hjerteinfarkt. Barn som puster i røykfylt luft er oftere syke.

Bakgrunn. Et av Kreftforeningens hovedmål er at færre skal få kreft. 18 ulike kreftformer er hittil forbundet med røyking. Tobakksbruk er den viktigste enkeltfaktoren for kreftrisiko, og den viktigste risikofaktoren for tidlig død og tap av friske leveår som kan forebygges. Kreftforeningens langsiktige mål er et tobakksfritt Norge. På veien dit må flere virkemidler som er dokumentert å ha effekt, tas i bruk, blant annet tiltak som gjør at tobakksprodukter blir mindre tilgjengelige og mindre attraktive for barn og unge, høye tobakksavgifter, kampanjer, støtte til tobakksavvenning osv. Barn har nylig fått en lovfestet rett til et røykfritt miljø. Arbeidet for flere tobakksfrie områder i samfunnet er viktig, for i tillegg til å verne mot passiv røyking, bidrar tobakksfrie områder til denormalisering av tobakksbruk. I land og stater som har kommet langt i dette arbeidet, er det en tendens til at flere områder også utendørs blir røykfrie, for eksempel røykfri servering utendørs på restauranter. Hovedbegrunnelsen er hensynet til de ansattes rett til et røykfritt arbeidsmiljø. Ingen skal ufrivillig behøve å utsettes for tobakksrøyk på arbeidsplassen. Ved å jobbe for røykfri servering utendørs på Verdens tobakksfrie dag, bidrar vi til å prøve ut på grasrotnivå et tiltak som har vært diskutert av helsemyndigheter og politikere i en tid, men som få har prøvd i praksis i Norge. (Kilde: Kreftforeningen)