Lokalavis for Åsane og omegn!
  • INGEN PARKERING: Tomteeier som eier 20 prosent av C-feltet, ønsker ikke å tillate innfartsparkering. Dermed tyder mye på at søknaden fra Fylkeskommunen ikke vil nå frem.

Tomteeier bekrefter:

Tomteeier vil nekte innfartsparkering på C-feltet

– Fullstendig uaktuelt, sier Roald Valdersnes og Anne Louise Schilbred i Ole Bull Holding As, som eier 20 prosent av arealet. Men Fylkeskommunen nekter å gi opp planene.

Alt tyder på at Fylkeskommunens søknad om å få bygge 188 nye parkeringsplasser på C-tomten skrotes.

– De kan ikke starte på noe uten at vi er med. Planene om innfartsparkering er absolutt ikke interessant for oss, og vi vil på ingen måte akseptere bygging. Vi vil  starte en reguleringsplan og bygge by med boliger, sier daglig leder i Ole Bull Holding As, Roar Valdersnes.

– Vi ønsker ikke å være med på en løsning med innfartsparkering. Vi vil heller sette opp en egen reguleringsplan for tomten til formål knyttet mot bolig og grøntområder, supplerer styreleder i Åsane Sentrum Øst og Ole Bull Holding As, Anne Louise Schilbred.

For Bergen Tomteselskap eier 80 prosent av C-feltet. De resterende 20 prosentene eies av Ole Bull Holding AS ved Roald Valdersnes og Anne Louise Schilbred.

Dette betyr med andre ord at prosjektet aldri kommer til å realiseres.

– Det vil ikke bli parkering på C-feltet så lenge vi eier deler av tomten, understreker Valdersnes.

– En slik løsning er fullstendig uaktuelt. Vi ønsker at Åsane skal være en by, og vil bruke C-tomten til å maksimere boligutbygging, legge til rette for bybane, næring og byutvikling. Hvis det noen gang blir snakk om parkering, skal det i alle fall være under bakken, fortsetter han.

Innfartsparkeringen skulle etter planen påbegynnes denne måneden og første byggetrinnet fullføres allerede før sykkel VM 16. september bekrefter Hordaland Fylkeskommune i en søknad rettet til byrådsavdelingen i Bergen kommune.

Ikke sjanse til å rekke september

Nå innrømmer fylkesdirektør for samferdsel, Håkon Rasmussen, at innfartsparkeringen ikke vil bli ferdig innen september, og at hele prosjektet kan være i fare.

– Slik vi står nå, har vi fått klarsignal fra de fleste, både kommune og Statens vegvesen, men klarer ikke å lande en leieavtale med en av grunneierne på tomten, sier han. Denne grunneieren er Ole Bull Holding AS, som er en del av Åsane Øst. De eier altså 20 prosent av eiendommen på C-feltet.

– Jeg tror ikke det blir mulig med utbygging på deler av tomten som kommunen eier, sier Schilbred videre.

Fått nei fra grunneier

Ole Bull Holding As, ved eier Roald Valdersnes, sitter på de resterende 20 prosentene. Det skaper hodebry for Hordaland Fylkeskommune.

– Det er motstand fra grunneier, Roald Valdersnes. Vi må ha en leieavtale, men foreløpig sier de nei og styrevedtaket ga mindretall, fortsetter Rasmussen.

– Dermed er det blitt en liten «time out» nå, og vi rekker ikke å bli ferdige, slik som planlagt, innen sykkel VM.

– Kan dette velte hele prosjektet?

– Vi jobber fortsatt med dette, og har fremdeles et sterkt ønske og tro på å få dette til, svarer fylkesdirektøren.

Les flere reaksjoner fra lokalpolitikere og om Miljøpartiet De Grønnes forslag til hvordan fremtidens C-felt bør se ut i morgendagens papirutgave av Åsane Tidende.

 

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Relaterte saker