Lokalavis for Åsane og omegn!
  • MÅTTE AVLYSE: På grunn av for liten interesse har ByLan avlyst årets arrangement som skulle ha gått av stabelen i Vestlandshallen den første helgen i høstferien. – Det er forferdelig trist og vemodig. Dette skulle ha vært 15-årsjubileet vårt, sier Tord Førland.

ByLan 2017 er avlyst

ByLan 2017 skulle ha gått av stabelen i Vestlandshallen 6. til 9. oktober, men den årlige datafesten har blitt avlyst i år. – Det er forferdelig trist og vemodig å avlyse, sier Tord Førland til Åsane Tidende.

I år skulle ByLan ha feiret 15-årsjubileum i Vestlandhallen den første helgen i skolenes høstferie, men grunnet få solgte billetter har arrangørene sett seg nødt til å avlyse den store datafesten.

– Interessen for Lanparties har gått veldig ned de siste to årene over hele landet. Hvis salget hadde gått som forventet for oss i år hadde vi kanskje solgt nærmere 400 billetter, sier Tord Førland, arrangementsansvarlig, og legger til dette antallet er grovt regnet.

I fjor hadde ByLan i underkant av 900 deltakere, mens i 2015 var det hele 1206 ungdommer som var med på datafesten i Vestlandshallen.

– Færre deltakere er en trend som stort sett alle lignende arrangementer opplever i hele Norge. Søskenarrangementet vårt SørLanet har også avlyst i år, forteller Førland.

Et generasjonsskifte

Førland sier at de har en ganske grei formening om hva som er årsakene til at interessen for ByLan og lignende arrangementer har sunket kraftig de siste årene.

– Det er en kombinasjon av flere ting. Den primære årsaken er at vi er inne i et generasjonsskifte. Den gamle skaren av trofaste følgere har blitt såpass voksne at lanparties ikke er ideelt for dem lenger, sier han.

Førland forteller at snittalderen på som deltar på ByLan har gått ned. I fjor var den 17 år.

– Tidligere var snittalderen høyere. I 2008 var den 23 år. Brukerbasen har dermed blitt yngre, og det fører til at de som er en del år eldre trekker seg litt unna, forklarer han.

Arrangementssjefen sier videre at en annen årsak til mindre interesse er at de aller fleste barn og unge har fått den teknologiske tilgjengeligheten som datafestene har stått for hjem i huset sitt.

– De aller fleste har nå høykapasitetsinternett hjemme. I tillegg har samhandling via mobil og datamaskiner nesten blitt den primære kommunikasjonsveien for de unge, sier han.

På gutterommet

Førland forteller at han selv har en sønn på 14 år som gamer på datamaskinen sin hjemme, mens han har venner på Skype via andre skjermer.

– Behovet for sosialisering med likesinnede får de unge dekket på gutterommet sitt. De søker derfor ikke ut i sosiale settinger som ByLan tilbyr på samme måte som tidligere, sier Førland.  

Han sier videre at dette nå har blitt så folkelig og alminnelig at de unge ikke lenger ser den like store verdien av å samles i samme rom og ha den fysiske nærheten som lan-arrangementer kan tilby.

– Dette er en endring som også andre arenaer som arbeider mot den samme ungdomsgruppen i større grad vil føle på fremover. Det kan være innen for kulturaktiviteter, men ulike former for sport og idrett vil kanskje også få merke dette, sier han til Åsane Tidende. 

Skal fortsette arbeidet

ByLan drives av den frivillige organisasjonen Bergen ByLan.

– Organisasjonen skal fortsette med arbeidet innen online-spill rettet mot barn og unge. Selv om 2017-arrangementet i Vestlandshallen ikke blir gjennomført betyr ikke det at organisasjonen endrer sitt mandat eller sin funksjon, poengterer Førland.

Han legger til at de må tenke nytt i arrangementsform.

– En tanke er å lage noe som er dimensjonert for et mindre publikum, men gjerne med større hyppighet. Det er også mulig å gjøre noe i andre bydeler eller på andre steder her i Åsane, sier han.

Bergen ByLan har allerede påbegynt arbeidet videre.

– Kjernearrangementet vårt er datafester der de unge kommer sammen med datamaskinene sine for å spille og være sosiale, sier han.

Førland sier videre at både teknologien og brukerne er i kontinuerlig forandring.

– Vi må være med på endringene og omfavne dem. Videre må vi tilpasse organisasjonen vår og arbeidet vårt til utviklingen som skjer i samfunnet vårt. Det skal vi klare. Vi skal finne nye måter til å skape gode aktiviteter for barn og unge, avslutter Tord Førland.

 

Les hele artikkelen i papirutgaven av Åsane Tidende eller i vår e-avis!

Av

Nina Johnsen

nina@aasanetidende.no

Relaterte saker