Lokalavis for Åsane og omegn!
  • STORSTILT ÅPNING: Olav Berg, daglig leder, inviterte til storstilt åpning av Matsentralen på Toppemyr i forrige uke. – Med Matsentralen på plass blir det enklere for de frivillige å hjelpe, sier han. 

– Nå blir det enklere å hjelpe

Matsentralen åpnet nylig på Toppe. – Nå trenger frivillige organisasjoner kun å dra ett sted for å hente mat. Det blir enklere for dem å hjelpe, og behovet for denne hjelpen er større enn vi aner, sier Olav Berg, daglig leder.

Onsdag i forrige uke startet Matsentralen Bergen opp på Toppemyr, og mange hadde møtt frem for å få med seg den offisielle åpningen. Olav Berg, daglig leder, forklarer at Matsentralen fungerer som et lager.

– Vi tar imot overskuddsmat fra matvarebransjen. Deretter blir varene hentet igjen av frivillige organisasjoner som deler ut alt fra måltider til poser med matvarer til mennesker ikke som ikke har det så lett, sier Berg.

– Stort behov

Den daglige lederen fremhever at Matsentralen gjør hverdagen enklere for både de frivillige organisasjonene og matvarebransjen.

– Tidligere måtte de frivillige gjerne ringe rundt fra butikk til butikk og fra lager til lager for å få inn nok mat til dem som har behov for støtte og hjelp, sier Berg.

Han sier videre at jobben med å få tak i mat har vært krevende for mange, men nå slipper de å tigge.

– Fra og med dagens åpning kan de få tak i alt på ett sted, og det er her på Toppemyr, sier han med et smil.

Berg legger til at noen har hatt en eller flere nærbutikker som nabolagsleverandør.

– Disse bør de fortsatt holde kontakt med selv om de begynner å hente mat hos oss, sier han.

Matvarebransjen drar også nytte av nyetableringen, ifølge Berg.

– Ja, de har til tider blitt nedringt av organisasjoner som ønsker varer for å kunne gi en hjelpende hånd til dem som sliter. Dette er tidkrevende også for butikkene, men nå kan de kjøre maten rett ut hit til oss. Vi fordeler det videre til organisasjonene som har behov for mat, sier han til Åsane Tidende.

Berg understreker at behovet for Matvaresentralen er større enn mange aner.

– Det er mange som ikke tør å si at de har det vanskelig, og de bruker gjerne all sin tid på å overleve, sier han.

Berg trekker frem at tiltaket også er positivt for miljøet.

– Det blir kastet mye mat i Norge, og vi bidrar nå til å redusere matsvinn, sier han.

Miljø + sosialt

Erlend Horn, byråd for sosial, bolig og inkludering, sto for snorklipping og offisiell åpning onsdag i forrige uke.

– Få ting treffer bedre på byrådets politiske plattform enn et miljø- og sosialtiltak i ett, sier Horn.

Han forteller at Bergen kommune har bidratt med 400 000 kroner til tiltaket allerede.

– Videre har vi foreslått i budsjettforslaget vårt for neste år at denne summen blir en årlig bevilgning til Matsentralen, sier han.

Byråden forteller at tilbudet har blitt realisert etter et spleiselag.

– Flere stiftelser og ideelle organisasjoner har bidratt, sier han.

– En merkedag

Berit Amland, fra Frelsesarmeens velferdssenter i Hans Hauges gate, og Tore Vindenes, fra Blå kors og Hvite bånd sitt dagsenter i Magnus Barfotsgate, har begge vært med i prosjektgruppen for Matsentralen Bergen.

– Dette er en merkedag, sier de med fornøyde smil under åpningen forrige onsdag.

Allerede under åpningen var flere av hyllene begynt å fylles opp med varer. Lokalene er på 450 kvadratmeter, og 300 av dem er lagerplass. Berg forteller at håpet er å bli kvitt maten igjen etter få dager.

– Vi lykkes med Matsentralen dersom maten vi får inn går effektivt ut igjen. Videre trenger vi et godt samarbeid med både leverandører og mottakere av varene, sier han.

Berg tror på suksess for Matsentralen.

– Ja, jeg håper at dette kan føre til at enda flere velger å bidra til dem som trenger det, og at enda flere vanskeligstilte kan få nødvendig hjelp, avslutter Olav Berg.

 

Les hele artikkelen og se flere bilder i vår papirutgave eller e-avis

Av

Nina Johnsen

nina@aasanetidende.no

Relaterte saker