Lokalavis for Åsane og omegn!
  • INFORMERTE: Byutvikling for et bedre miljø: Byutviklingsbyråd Anna Elisabeth Tryti vil gjøre Åsane mer miljøvennlig. (Foto: Karen Cecilie Heldal)

Arrangerte folkemøte om arealplanen

Tre uker fra folkemøte til fristen for høringsrunden om ny arealplan i Åsane er for kort tid. Det mente de fremmøtte på folkemøtet om den nye planen for Åsane.

Folkemøtet ble arrangert den 4.desember og fristen for reaksjoner på høringen om arealplanen er den 31. desember.

Dette mente både Marianne Herfindal Johannessen fra Åsane Historielag og flere andre fremmøtte var for kort frist.

Anna Elisabeth Tryti lovet å se på fristen, men minnet om at arealplanen har vært tilgjengelig på nett siden begynnelsen av oktober.

Hva med tunellen?

Flere gav også uttrykk for bekymring for Nyborgtunellen til Nordlandsbroen, som nå blir skjøvet over i planarbeidet for Ringvei Øst. Folk er redd for at det vil føre til at Åsane må vente enda lengre på tunellen som er svært etterlengtet.

I planforslaget som ble vist på møtet, er mesteparten av Nyborg omregulert til boligområde. Spesielt rundt Liavatnet. En næringsdrivende derfra lurte på hvor de skulle gjøre av seg, og det er jo et godt spørsmål når Åsane trenger de arbeidsplassene som finnes.

Hylkje vil trolig ikke få like stor boligbygging som det tidligere har vært lagt opp til, tvert imot er det lagt opp til mer næring.

På møtet, som ble holdt i Åsane kulturhus var det også representanter for Fantoftåsen Vel. Der opplever mange huseiere at folk som vil bygge ut det attraktive området like ved bybanen maser på dem om å få kjøpe hus og tomter.

– Det skaper utrygghet, og folk vet ikke om det blir greit å bli boende eller ikke, for de vet ikke hva som plutselig kan reise seg på nabotomten, påpekte de og oppfordret Tryti til å ta tak i dette.

Demokratisk prosess

Den nye arealplanen ligger tilgjengelig på kommunen sine nettsider. Der er det også en såkalt kartfortelling der man kan sammenligne hvordan det er med hvordan det blir i et bestemt område. Kommunen vil altså ha tilbakemeldinger og innspill til planen innen 31. desember.

Byutviklingsbyråd Tryti var nøye med å understreke at det er miljøvern og Paris-avtalen som legger de overordnede retningslinjene for den nye arealplanen. Derfor må alle innspill ha argumenter som tar hensyn til dette. Folk skal helst bo nærmere der de jobber. Bydelen vår skal få mindre bilkjøring, vi skal gå og sykle mer, og bybanen kommer.