Lokalavis for Åsane og omegn!
  • LANGS ÅSANEVEIEN: Fløyfjellestunnelen forlenges og bybanen går langs Åsaneveien til norde bydel. Det anbefaler byrådet i Bergen.

Schjelderup og Tryti om ny bybaneplan:

– En gledens dag!

– For de som har vært i tvil: – bybanen kommer til Åsane, sier byråd for byutvikling Anna Elisa Tryti.

Byrådets opprinnelige forslag til bybanetrasé gjennom Sandviken ble foreslått i desember. Forslag om bybane i tunnel fra Sandbrogaten, med stopp i fjell ved lærerakademiet og Sandviken brygge – og i tunell til NHH fikk massiv kritikk.

Dagens pressekonferanse i rådhuset viste et byråd som hadde snudd.

– Pengene som er satt av til bymiljøtunnel i Bergen sentrum omdisponeres. Vi har hatt et tett samarbeid med fylkeskommunen og statens vegvesen som gjør dette mulig, sier byrådsleder Harald Schjelderup.

Anbefalingen om forlenget fløyfjellstunnel legges til bystyremøte 31. januar.

– Dette er en gledens dag. Bybanen kommer til Åsane, det er det nå ingen tvil om, sier Tryti.

– Nå skal vi se nærmere på arealdisponeringen i Eidsvåg skal gi rom for både byutvikling og landbruk.

Julie Andersland (V) sa dette om det nye forslaget:

– En veldig god løsning. Det er dette vi har ønsket hele tiden.

Også Tro Woldseth (Frp) mener løsningen er oppløftende for bybaneprosjektet til Åsane.

– Først og fremst en god kollektivløsning. Byrådet har snudd helt, og dette er godt nytt for Åsane som bydel.

Foruten om traséene i Sandviken, ligger Eidsvåg, Tertneskrysset, området rundt Horisont og gamle Ikea, Nyborg, Langarinden og Vågsbotn inne i planen for stoppesteder. Nøyaktig hvor er ikke bekreftet.

– Optimalt

– Dette gir grunnlag for et optimalt kollektivtilbud for Åsane, med Bybane og enda raskere ekspressbusser, sier Anders Skoglund som er leder i Åsane Venstre.

Tidligere utredninger foreslår nettopp dette, at de nåværende ekspressbussene benytter Fløyfjellstunnelen til bystasjonen og videre inn i sentrum når Bybanen er kommet til Åsane, påpeker Skoglund. Han sier det vil gi en reduksjon av trafikken i Sandviken og langs Bryggen, og samtidig være raskere for de reisende. Når Fløyfjellstunnelen nå forlenges vil det gjøre bussen enda raskere, og fjerne en del av kødannelsen som veien i Ytre-Sandviken gir, opplyser han.

– Veldig glad

Byrådet har hele tiden ønsket en løsning med forlenget Fløyfjellstunnel og en dagløsning i Ytre Sandviken slik de skrev i byrådsplattformen, men kunne ikke garantere for at dette var mulig å gjennomføre. Før jul innstilte de derfor bystyret vedtok Bybanen i tunnel, men anbefalte i et notat at saken ble utsatt for videre vurdering. Bystyret sluttet seg til dette, og utsettelsen har nå altså ledet til nye svar og nye muligheter.

– For oss i bystyret har det vært helt avgjørende at traseen vi velger er gjennomførbar både økonomisk og i tid. Vi ønsket likevel noe mer informasjon om valget før jul, og sluttet oss til byrådets anbefaling om å skaffe nye vurderinger. Det er jeg veldig glad for i dag, når det nå viser seg at vår foretrukne løsning var mulig, sier Per-Arne Hvidsten Larsen, bystyrerepresentant for Venstre fra Åsane.

Slik er saken:

Byrådet har konkludert om helhetlig trasé for Bybanen til Åsane.

Byrådet i Bergen gikk ut og anbefalte at Bybanen skal legges i dagens Åsaneveien forbi Gamle Bergen, Sandviken Sykehus og NHH til Åsane.  Med dette har byrådet avklart den siste usikre strekningen på traseen til Åsane. Informasjonen ble lagt fram på en pressekonferansen på rådhuset.

Bybanen mot Åsane skal dermed gå langs Bryggen til stopp i Sandbrogaten. Derfra i tunnel til et stopp inne i fjellet under Sandviken kirke med flere utganger både til Sjøgaten og oppover i Sandviken. Den fortsetter så ut av tunnel og går som åpen dagløsning via stopp Amalie skrams vei. Stoppløsningen her vil sees nærmere på. Deretter følger den dagens Åsanevei (mot dagens kjøreretning) fra Glass Knag-bygget til stopp ved Gamle Bergen og Sandviken Sykehus og deretter ved NHH. Den får så stopp i Eidsvåg og Tertneskrysset før den kommer til sentrale Åsane og videre.

Traseen innebærer at dagens Fløyfjellstunnel i begge retninger forlenges til Eidsvåg.

Nye gjennomganger, og et brev fra Statens vegvesen, viser at det er mulig å bygge Bybanen til Åsane i dagens motorvei gjennom Ytre-Sandviken. Det er en dyrere løsning, men Statens vegvesen skriver at de aksepterer at pengene som er satt av til såkalt bymiljøtunnel i Bergen sentrum omdisponeres. Tidsmessig skal også vegvesenet bidra i planleggingen slik at det blir gjennomførbart. De bekrefter videre at en forlenget Fløyfjellstunnel vil gi opptil 30 prosent færre biler også i Indre-Sandviken og gjennom sentrum.

– Dette gir en langt bedre reiseopplevelse for oss fra Åsane og et langt bedre nærmiljø for de i hele Sandviken, ikke bare Ytre-Sandviken så dette er jeg veldig glad for, sier bystyremedlem og leder av Åsane Venstre Per-Arne Larsen.

 

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Thomas Gangstøe

thomas@aasanetidende.no

Relaterte saker