Lokalavis for Åsane og omegn!
  • STOPPET: Betongfabrikken på Haukås har midlertidig stoppet driften. (Foto: Thomas Gangstøe)

Betongfabrikken på Haukås stoppet:

Driften er stoppet

– Et skrekkeksempel. De bør bli bøtelagt, freser Sondre Båtstrand (MDG).

MDG-Båtstrand og Anna Elisa Tryti bekrefter. 

– Det er ikke drift ved fabrikken per i dag, opplyser byråd for byutvikling, Anna Elisa Tryti gjennom skriftlig spørsmål stilt av Sondre Båtstrand (MDG) datert i dag.

– Driften er stoppet, bekrefter Båtstrand i en e-post til Åsane Tidende.

Det har blitt avdekket flere tvilsomme forhold rundt betongfabrikken på Haukås. Fylkesmannens befaringsrapport fra oktober 2017 pekte på overfylte sedimenteringsbasseng, fyllingsfot utover formålsgrensen og utfylling av en gytebekk, og manglende voll med torv. Fylkesmannens miljøvernavdeling fulgte opp med forurensningstilsyn og ga fabrikken frist til 22. desember med å rette opp avvikene. Kommunen ved plan- og bygningsetaten opprettet tilsynssak, og siden driften ble satt i gang uten nødvendig tillatelse, ble det varslet om at det kunne bli gitt pålegg om opphør av bruk, skriver Båtstrand.

Betongfabrikken har hyppig blitt omtalt som en mulig kilde i forbindelse med forurensending av Haukåsvassdraget og elvemuslingene. 

– Kan bekrefte at vi ikke produserer på fabrikken. Den vil stå i bero inntil vi har ferdigattest på plass, skriver regionsdirektør midt-vest i Unicon som driver fabrikken, Morten Letnes, til Åsane Tidende nå i kveld. 

Båtstrand som har vært kritisk til fabrikken siden før etableringen er ikke nådig i sin kritikk.

– Bør bli bøtelagt

– Det er mange års synder å rydde opp i, men at betongfabrikken nå er stoppet, er i alle fall en god begynnelse. Her har det vært for dårlig rutine på tilsyn og ettersyn, noe vi selv må ta kritikk for, men at de har drevet ulovlig i flere måneder er helt absurd.

– De er et skrekkeksempel på alt av næring på Haukås som bidrar til forurensing av vassdraget. De bør bli bøtelagt, for dette må få konsekvenser. En kan jo spørre seg hvordan denne fabrikken har fått lov til å drive ulovlig, sier han.

– Amatørmessig

Betongfabrikken har hyppig blitt omtalt som en mulig kilde i forbindelse med forurensning av Haukåsvassdraget og elvemuslingene. 

– Det er mye næring, ikke bare betongfabrikken som er bygget for tett inntil vassdraget. Det er avdekket enormt mye som ikke er bra, men spesielt tilfelle med betongfabrikken oppleves amatørmessig – eller er det egentlig bevisst, fordi dem vet at kommunen ikke har brydd seg nok, spør han.

– Unicon bekrefter

Regionsdirektør i Unicon, som driver fabrikken, svarte tidligere at driften er avstengt inntil videre, men ønsker ikke å kommentere kritikken fra Båtstrand.

– Vi ønsker ikke å kommentere dette nå, sier Letnes.

 

 

 

 

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Relaterte saker