Lokalavis for Åsane og omegn!
  • KAOS: Krysset inn til Nordre Brurås er ekstremt trafikkert i rushtiden. Her må skoleelever krysse veien mellom biler, trailere og busser. Nå krever naboer overgangsfelt.

Frykter for barnas liv:

Denne trefeltsveien må skoleelever krysse hver dag

– Dette er en skolevei. Noe må gjøres før liv går tapt, sier Nordre Brurås-naboer som etterlyser gangfelt i det trafikkerte krysset.

De tre naboene, Håkon Kvammen, Gunnar Johnsen og Mona Flekke Jørgensen, som bor i Haukås-området rundt Brurås, reagerer på det de mener er en livsfarlig vei for fotgjengere, spesielt barn på vei til skolen. Nå krever dem at Bymiljøetaten og vegvesenet tar ansvar.

Nå frykter de for sikkerheten til barna på vei til skolen i krysset mellom Felleskjøpet og bensinstasjonen ved Nordre Brurås, like ved Eikås motorsportsenter.

– Det er ekstremt mye trafikk ut og inn i dette krysset, spesielt i rushtiden. Mye tungtransport med både busser og trailere som følge av all næringsvirksomheten her ute, en alt for høy fartsgrense og kryssende trafikk fra både høyre og venstre skaper vanvittig mange farlige situasjoner.

– Frykter liv kan gå tapt

– Dette er en skolevei, og vi henvendte oss til Bymiljøetaten for fire år siden – uten å ha fått svar. Nå må noe skje før liv går tapt, sier de.

Vi spør naboene hvilke løsninger de ønsker for å gjøre skoleveien tryggere.

– Hva bør gjøres for å bedre sikkerheten her?

– Et overgangsfelt, eller fartsdumper. I det aller minste god skilting bør på plass snarest. Her må situasjonen tas på alvor.

– Stadig farligere

Vi er kommet til 2018, og ingen trafikk-sikring er gjort med veien. Det har skjedd stor utbygging her siden 2014, da vi først henvendte oss til etaten (Trafikketaten het det den gang, journ.anm.), og det bygges stadig. Antallet biler fortsetter å øke, i takt med utbyggingen. Det blir stadig farligere for fotgjengere.

Mye næring er som kjent etablert i området. CircleK, Felleskjøpet, Obs! Bygg, Skyss, Volvo, Bilbane, Unicon og Åsane sand og singel er noen av aktørene som ligger i nærhet til krysset – i tillegg til nye Haukås næringspark som etableres i disse dager.

– Ved vår utkjørsel ved Felleskjøpet og de som skal ut fra Nordre Brurås, sliter vi med å komme oss forsvarlig ut. Dermed oppstår det mange farlige situasjoner. Her er det 3-felts-vei, og er ingen trygg vei for barn. Elever må krysse denne tre- felts veien med stor trafikk, for å komme til fotgjengerundergangen og kunne ta bussen.

Les hele artikkelen i Åsane Tidendes papirutgave og svaret fra Bymiljøetaten her:

 

 

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Relaterte saker