Lokalavis for Åsane og omegn!
  • EROBRET IKEA: Vipen hekket og levde flere somre på Ikea-taket. Vipene har også lenge trivdes på Haukåsmyrene, men nå står de i fare. (Foto: Thomas Gangstøe)

  • BEKYMRET: Sondre Båtstrand stilte spørsmål i bystyret og håper kommunen nå våkner. (Foto: Erik Madsen)

Rødlistet fugl kan dø ut innen få år

Haukåsmyrene var fylkets største lokalitet for viper. Nå kan det snart være slutt for den sterkt truede arten.

– Vipen vil trolig forsvinne fra Bergen innen få år. Så langt har ikke kommunen gjort noe annet enn å sette opp skilt, sier Sondre Båtstrand (MDG).

Haukåsmyrene var Hordalands største vipelokalitet, med cirka 40 hekkende par.

«Bestanden av vipe i Norge har blitt redusert med om lag 75 prosent de siste 20 årene. I den reviderte nasjonale rødlisten fra 2015 fikk vipen ny klassifisering fra nær truet (NT) til sterkt truet (EN). Nedgangen er også registrert i Hordaland.

Båtstrand stilte spørsmål til byråd for byutvikling, Anna Elisa Tryti, i bystyremøte – og fikk positivt svar.

–  Bystyret får sak om handlingsplanen for vilt, og byråden ser behov for plan om truede arter, sier Båtstrand.

Handlingsplan

Bymiljøetaten har utarbeidet en handlingsplan som er foreslått til behandling i bystyret.

I den ferske viltrapporten fra Bymiljøetaten står det en del om både viper og Haukås. «Om det ikke gjøres tiltak for arten, så er vipen trolig forsvunnet som hekkefugl i Bergen innen få år. Tidligere Grønn etat satte opp skilt for å få publikum til å vise hensyn til hekkende viper. Utover dette har det ikke blitt gjort noen forvaltningstiltak rettet mot vipe», heter det i rapporten.

Når det gjelder Haukås, peker også rapporten på at det er mulig med tydeligere kommunal innsats da kommunen eier områdene rundt Haukåsmyrene.

– Ikke godt nok ivaretatt

Lars Ågren i Naturvernforbundet og leder for Norsk ornitologisk forening avdeling Hordaland, er glad for at byrådet har kommentert- og tar situasjonen på alvor.

– Hvilke tiltak kan gjøres for å øke vipeaktiviteten?

– Bevisstgjøre folks holdninger først og fremst. Men også legge til rette for jordbruk og vedlikeholde og pløye mark. Det har vært et problem på Haukås. Det bare vokser igjen og vipene finner ikke frem. Områdene i og ved Haukås våtmark har ikke vært godt nok ivaretatt, men jeg er glad det blir et større fokus på det nå, også med tanke på elvemuslingene, sier han.

Haukåsmyrene har hatt en lang kontinuitet av hekkende viper og var lenge blant de største hekkelokalitetene i Hordaland. Det høyeste antallet observert til nå i 2016 er ti individer. I fjor var høyeste antall åtte individer, men det ble ikke konstatert hekking. Forrige hekking var trolig i 2014», skrev Fylkesmannen i 2016.

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Relaterte saker