Lokalavis for Åsane og omegn!
  • INGEN KLAR PLAN: Parkering for kollektivreisende forsvinner ved Horisont som følge av skolebygging. Nye plasser kommer ved terminalen, men fylkeskommunen har ikke fått på plass en avtale om en større tomt i Åsane.

Vil styrke tilbud om innfartsparkering ved terminalen

Men foreløpig har ikke fylkeskommunen kommet noen vei.

Fylkesdirektør for samferdsel, Håkon Rasmussen, er klar på at det er sterkt ønskelig å utvide tilbudet om innfartsparkering i Åsane.

– Vi har vært i kontakt med ulike aktører i Åsane for å undersøke mulighet til å styrke kapasiteten for innfartsparkering i Åsane. Her har det blant annet vært engasjert en megler for å se på mulig leie eller sambruk av ulike parkeringsarealer i nærheten av terminalen, sier han.

– Foreløpig har dette ikke ført fram, opplyser Rasmussen til Åsane Tidende.

Stenger i mars

Det er ventet omkring 25 nye innfartsparkeringsplasser ved Åsane terminal når arbeid med utvidelse av parkeringsplassen og terminalen blir ferdigstilt frem mot sommeren, opplyser Rasmussen.

Samtidig som Horisont-parkeringen forsvinner som følge av byggestart av skolen.

– Innfartsparkeringen ved Horisont skal etter planen stenge i mars som følge av byggestart for videregående skole og kulturhus, fortsetter han.

Han opplyser også om at det pågår et arbeid med en permanent løsning av innfartsparkering som en del av et lengre prosjekt.

– Arbeidet med permanent innfartsparkering i Åsane vil være en del av arbeidet med reguleringsplan for Bybanen til Åsane.

Gir ikke opp C-feltet

Etter sommeren 2017 la fylkeskommunen ned forslag om å etablere midlertidig innfartsparkering på C-feltet like bak Åsane senter, som Åsane Tidende omtalte flere ganger.

Det hele endte i at selskapet som eier 20 prosent av tomten, nektet å godta forslaget. Rasmussen sier nå at de ikke gir opp kampen om en løsning på C-tomten.

– Det har som kjent ikke vært mulig å få på plass en avtale med grunneier om bruk av tomten til midlertidig innfartsparkering.

– Ikke aktuelt

– Fullstendig uaktuelt å si ja til innfartsparkering. Ikke interessant for oss, sa daglig leder i Ole Bull Holding As, Roar Valdersnes da Åsane Tidende omtalte nekten fra tomteeieren da fylkeskommunen ønsket å sette opp parkering på C-tomten i september i fjor.

– Hordaland fylkeskommune vil uansett arbeide videre med ambisjon om å få etablert ny innfartsparkering på C-tomten.

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Relaterte saker