Lokalavis for Åsane og omegn!
  • NY GRAVPLASS: Her, like ved Åsane kirkegård, kommer det ny gravplass med en kapasitet på mellom 2500 og 3000 graver. (Foto: Erik Madsen)

  • OVERSIKT: Like bak Ikea kommer bydelens nye gravplass. Byggestart er trolig etter påske.(Illustrasjon: AKASIA/Gravplassmyndigheten i Bergen)

Gjør klart for ny gravplass

Ny gravplass kommer i Åsane. Oppstart trolig etter påske.

Den siste tiden har det foregått byggearbeid ved Åsane kirkegård. Inghild Hareide Hansen, gravplassjef i Bergen, forteller at arbeidet som har blitt utført er en liten tilrettelegging for å gjøre klart til anleggsarbeid, som etter planen skal starte opp etter påske.

– Vi skal anlegge en ny del av Åsane kirkegård. Dette vil da bli nye Antveit gravplass, forteller hun.

Gravplass på 26 dekar

Hareide Hansen kan informere om at den nye gravplassen blir på cirka 26 daa,  og vil inneholde mellom 2500 og 3000 graver.

– Vi har lenge visst at det er behov for en ny gravplass i Åsane bydel, og det er svært viktig for oss å få denne på plass. Første del av Antveit gravplass skal etter planen stå ferdig i 2021, sier hun til Åsane Tidende.

Hun forteller at arbeidet med tilrettelegging for anleggsarbeid nå er avsluttet.

– Så langt har vi sjekket hvor dypt berget er, og hvor mye masse som må flyttes på under etableringen av ny gravplass. Dette er informasjon som har betydning for søknaden til Bergen kommune før anleggsarbeidet kan starte, sier Hareide Hansen.

Nå vil det ikke skje noe mer byggeaktivitet på gravplassen før etter påske.

– Vi kommer til å gi alle en løpende oppdatering om den videre prosessen på gravplass.no, avslutter Inghild Hareide Hansen til Åsane Tidende.

Av

Nina Johnsen

nina@aasanetidende.no