Lokalavis for Åsane og omegn!
  • – MER TILGJENGELIG: Tor Olav Kalberg understreker at vannsportarenaen han planlegger sammen med Thomas Sørensen og Mathias Sørensen ikke vil komme i konflikt med turstien som allerede er etablert rundt Liavannet.

– Kommer ikke i konflikt med turstien

Tor Olav Kalberg understreker at deres planer på ingen måte setter en stopper for de mulighetene området gir i dag. – Tvert imot gjør det heller vannet tilgjengelig for enda flere, sier han til Åsane Tidende.

Vannsportentusiastene, som ønsker å bygge en kabelpark i og ved Liavannet på Nyborg, tror ikke at forskjellen på dagens oase og fremtidens oase er så stor.

– I områdereguleringsplanen for Liavannet ligger det allerede fremtidige planer om å gjøre endringer rundt vannet. Vårt tilbud vil bare berike området i retning av økt tilgjengelighet, flere brukere og flere muligheter, mener Tor Olav Kalberg.

Skape vanntilvenning

Kalberg sier videre at de er klare over at det allerede finnes alternativer til organisert idrett, men mener at det ikke akkurat er et rikt mangfold av aktiviteter.

– Med fare for å trakke enkelte på tærne stiller vi et lite spørsmål med hvor stort utbytte du får av en runde bowling eller frisbeegolf om du tenker på fysisk fostring og opplevd mestring, sier han.

Kalberg legger til at de er store tilhengere av tilbud om åpne idrettshaller.

– Her er det samtidig viktig å påpeke at dette stort sett er begrenset til én gang i uken dersom ikke folk drar til Fysak på Sletten, sier han.

Videre presiserer han at deres anlegg vil, i tillegg til å stimulere ulike aldersgrupper fysisk, også bidra til å skape vanntilvenning for barn, unge og voksne i alle samfunnslag og kulturer.

– I lys av at flere og flere bassenger blir tømt for vann store deler av året og at svømmeopplæringene i skolene har blitt redusert til et absolutt minimum, så anser vi kabelparken for å kunne være en mulighet til å øke sikkerhetsnivået blant våre innbyggere, sier han.

– Norge er et land der vi har 70 prosent kystlinje, og stadig færre kan svømme, fortsetter Kalberg.

Vannsportentusiastene trekker også frem at dagens unge blir mer og mer stillesittende.

– Dette gjør at vi ønsker å skape en arena der alle som har lyst kan komme og utfolde seg fysisk, slik at enda flere kan få oppleve gleden av å være i bevegelse og følelsen av å mestre ulike utfordringer, sier Kalberg.

– Kan øke kvaliteten

Når det gjelder Valen og Lothe sin bekymring for fuglelivet i området svarer Kalberg at en kabelbane sannsynligvis vil skremme bort fugler fra akkurat der parken ligger i de timene den blir benyttet.

– Samtidig er det viktig å minne om at banen ikke vil okkupere hele vannet. Vi ser for oss at litt over halvparten av Liavannet blir brukt til anlegget vi planlegger, mens resten vil være fysisk uforstyrret av kabelbanen, presiserer han.

Kalberg legger til at banen heller ikke vil bli kjørt hele døgnet.

– Vannet vil derfor være tilgjengelig for fuglene når vi ikke har aktivitet, sier han.

Vannsportentusiastene understreker også at de naturligvis vil gjøre forundersøkelser for fuglelivet i området, slik at de er sikre på å ikke ødelegge noe biologisk mangfold for de eksisterende artene som oppholder seg i vannet.

– Videre vet vi av erfaring fra andre kabelparker at vannkvaliteten går opp som følge av økt oksygennivå i vannet. Dette er noe som kanskje kan gi grunnlag for et økt biologisk mangfold både i Liavannet og vassdraget videre nedstrøms, utdyper Kalberg.

Latter og gledesutbrudd

Når det gjelder frykten for mer trafikk til Nyborg svarer Kalberg at de ønsker at anlegget skal være så nært knyttet til kollektivtilbud som mulig.

– Med tanke på busstilbud, allerede nærliggende parkeringsanlegg og kommende bybanetrasé ønsker vi primært at våre besøkende skal benytte seg av dette. Noe økning i trafikkbelastning kan vi ikke avskrive, men vi tror samtidig at områdereguleringen som foreligger vil føre til en større trafikkøkning enn en vannsportarena, sier han.

Kalberg avviser også at støy vil bli en utfordring med en kabelpark.

– Støyen fra selve anlegget vil nok i stor grad være gledes- og mestringslyder fra brukere. Selve kabelparken har et svært lavt lydnivå, men om latter og gledesutbrudd er til sjenanse så vil vi nok dessverre meddele at støynivået sannsynligvis vil øke noe, kommenterer han til Åsane Tidende.    

Et treffpunkt i naturen

Kalberg understreker igjen at vannsportarenaen de planlegger ikke vil komme i konflikt med turstien som allerede er etablert rundt Liavannet.

– Den store forskjellen vil være at en konstruksjon som bærer kabelen til banen, et startområde og ulike elementer ute i vannet vil bli bygget, sier han.

Kalberg kan også informere om at de har et ønske om å få på plass et treffpunkt med enkel bevertning i forbindelse med startområdet til kabelparken.

– På den måten kan de som går på tur rundt vannet komme innom for litt mat eller drikke. Per i dag må turgåerne dra på et av kjøpesentrene i nærheten, med kjøpepress, reklame og lite beroligende omgivelser, for å kunne treffes over en kaffe eller lunsj, forteller han.

Vannsportentusiastene legger til at de er glade for at også andre åsabuer engasjerer seg i bruken av området.

– Vi ser virkelig frem til å skape en arena som vi tror kan bli en av de flotteste og mest inkluderende i hele Bergen, sier Tor Olav Kalberg til slutt.

 

Idrettsbyråden:

– Forutsetter en planprosess

Pål Hafstad Thorsen, byråd for barnehage, skole og idrett, sier at idrettsplanen er positiv til å se på mulighetene for å etablere vannbaserte aktiviteter på Liavannet.

– Det forutsetter imidlertid en planprosess som blant annet må vurdere nettopp slike innspill som de to kvinnene her reiser, sier han.

Thorsen legger til at det uansett ikke er aktuelt å gå i gang med en slik planprosess før bybanestoppene og en del infrastruktur er 100 prosent bestemt.

– Prosjektet er et privat initiativ som ikke er utredet, og det er derfor ikke mulig på nåværende tidspunkt å si noe mer om prosjektet, sier Thorsen til Åsane Tidende. 

 

Les artikkelen der vannsportideen på Nyborg blir kritisert her

Av

Nina Johnsen

nina@aasanetidende.no

Relaterte saker