Lokalavis for Åsane og omegn!
  • SNART SPIKRET?: Både vegvesenet og Bymiljøetaten antyder at nye tiltak for å gi bedre sikkerhet til kryssende fotgjengere fra Brurås kommer på plass. Konklusjonen ventes ved starten av april.

En løsning for fotgjengere i Brurås-krysset nærmer seg:

Har diskutert forskjellige løsninger

Statens vegvesen og Bymiljøetaten har fullført befaring. Avgjørelsen som kan gi skolebarna fotgjengerfelt er klar innen to uker.

– Vi har nå gjort en lengre befaring sammen med Bymiljøetaten. Først skal kollektivfeltet ferdigstilles. Når det gjelder en løsning for fotgjengere diskuteres det forskjellige løsninger. Vi er ikke helt i mål med en endelig konklusjon ennå, sier Trond Hollekim i Statens vegvesen.

Saken gjelder krysset på Nordre Brurås mellom Felleskjøpet og Cirkle K-stasjonen, som Åsane Tidende omtalte 31. januar.

Naboene Håkon Kvammen, Gunnar Johnsen og Mona Flekke Jørgensen, som bor i Haukås-området rundt Brurås, reagerte på det de mener er en livsfarlig vei for fotgjengere, spesielt barn på vei til skolen.

De krevde i forrige sak som avisen omtalte, at Bymiljøetaten og vegvesenet tok ansvar etter å ha kjempet for en bedre løsning siden 2014, som Åsane Tidende omtalte i februar.

Har vært jobbet med en løsning

– Det er ekstremt mye trafikk ut og inn i dette krysset, spesielt i rushtiden. Mye tungtransport med både busser og trailere som følge av all næringsvirksomheten her ute, en alt for høy fartsgrense og kryssende trafikk fra både høyre og venstre skaper vanvittig mange farlige situasjoner.

– Dette er en skolevei, og vi henvendte oss til Bymiljøetaten for fire år siden – uten å ha fått svar. Nå må noe skje før liv går tapt, sa de videre.

Hollekim bekrefter at en løsning er nære.

– Det er som nevnt tidligere en krevende kryss når det kommer til å finne den beste løsningen. Konklusjonen er ikke spikret 100 prosent, men det jobbes med en best mulig sikring av krysset og vi skal ha en konklusjon like over påsken, sier han.

– Sett på alternativer

Seksjonsleder i Bymiljøetaten, Tord Holgernes, sier at vegvesenet nå er instansen som skal følge opp saken og tiltak.

– Denne befaringen er nå unnagjort og det var en nyttig befaring. Status i saken er at vi sammen har sett på forskjellige alternativer for å skape et hensiktsmessig og trygt krysningspunkt for myke trafikanter. Det er nå Statens vegvesen som holder i saken.

Ansvarsforhold generelt så vil vi understreke at det er Statens vegvesen som har ansvar for E39 og kryssområdet. Vegen Nordre Brurås er kommunal veg der Bergen kommune er vegeier og vegmyndighet.

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Relaterte saker