Lokalavis for Åsane og omegn!
  • RYSTET: Christian Rolland er lei problemene langs E39 og krever handling.

  • SKOLEVEI: Her har Statens vegvesen snart på plass en ny løsning. Nå er det en skolevei.

Steinestøvegen og kaoskrysset ved Nordre Brurås:

Vurderer å stanse hele trafikken langs E39

– Kanskje siste utvei er å demonstrere og stoppe trafikken, sier en oppgitt og frustrert FAU-leder.

Christian Rolland er leder for FAU Haukås. Han mener store deler av strekningen langs Steinestøvegen, inkludert Brurås-krysset, for lengst er så farlig for fotgjengere, spesielt skolebarn, at drastiske tiltak må iverksettes.

Nå ber han både kommunen og vegvesenet om å våkne – før det er for seint.

– Vi er blitt holdt for narr lenge nok. Vi kommer ingen vei. Dette gjelder store deler av strekningen i Steinestøvegen som er en del av en skolevei, men Nedre Brurås-krysset er ekstremt, fortsetter Christian Rolland, som sitter som leder i FAU-styret for Haukås skole.

– Trafikkbelastningen er hårreisende, og strekningen har ikke vært utbedret på mange år. Bymiljøetaten henvendte seg selv, på eget initiativ, til FAU Haukås 11. mars 2016 med frist to måneder senere.

– Når det gjelder Brurås-krysset er det jo vanvittig at skolebarna skal krysse en trefeltsvei med flere ut- og innkjørsler. At gangtunnelen kun går fra andre siden av veien virker planløst og biler kommer i stor fart fra hovedveien inn i krysset. Her har det sviktet for lenge siden og det er egentlig kun Vikaleitet som er blitt bedre når det kommer til trafikksikkerhet for hele strekningen.

Han er rystet over at vegvesenet og Bymiljøetaten ikke tar barnas sikkerhet på alvor, mener han.

– Vi listet opp en rekke tiltak som vi mente burde vurderes for å sikre skoleveien som vi sendte videre til dem. To år senere har vi ennå ikke hørt noe. Det sier egentlig alt om hvordan situasjonen er, forklarer Rolland.

– Ikke akseptabelt

Han mener hele strekningen gjennom Steinestøvegen har så store sikkerhetsmessige mangler for myke trafikanter at det er helt ubegripelig at ingenting blir gjort for å prioritere sikkerheten til gående.

– Det er 23 kryss som setter fotgjengere i fare hver dag. Det bor mange mennesker innover disse kryssene. Tålmodigheten er slutt.

– Jeg vil personlig holde både vegvesenet og Bymiljøetaten ansvarlig om det skjer en ulykke, raser Christian Rolland.

– Manglende vedlikehold over flere år, trafikkbelastning på over 30.000 biler per dag og haugevis av kryss og utkjørsler som ikke blir forlenget av fortau og egnet skolevei til barn. Situasjonen i Steinestøvegen er – og har lenge vært uakseptabel.

Startet Facebook-gruppe

Rolland har nylig opprettet en egen Facebook-gruppe for å skape et engasjement rundt det han mener er en elendig og nedprioritert strekning som først og fremst setter skolebarna på Haukås og Hordvik i fare.

I gruppen skriver han dette:

«En økende trafikk og manglende vedlikehold av veier skaper mange trafikkfarlige situasjoner. Haukås skole har cirka 250 elever, mange av elevene har sin skolevei langs en meget trafikkert E39. FAU på Haukås jobber aktivt med å sette trafikksikkerhet på dagsorden, men så langt har ikke vi kommet noen vei. Når vi henvender oss til Bergen Kommune så sier de at det er Vegvesenet sitt ansvar og Vegvesenet sier at det er Bergen Kommune sitt ansvar. Her står vi midt mellom to mektige og sterke parter som han ansvarsfraskrivelse høyt på agendaen sin. Trafikken gjennom bygden vår øker år for år».

«Trafikksikkerhet må settes i fokus».

«Det er på tide at vi trekker ut i gatene og viser at vi bryr oss».

– Befaringen avsluttet

I forrige sak vi skrev, innrømmer både Bymiljøetaten i kommunen og Statens vegvesen at det har vært rot angående hvilken instans som faktisk har ansvaret for kryssområdet. Det er vegvesenet som har ansvaret for E39, mens Bymiljøetaten for den kommunale veien etter krysset, Nordre Brurås. Tord Holgernes i Bymiljøetaten har nå bekreftet at vegvesenet er ansvarshavende i saken (Refererer til sidesak, journ.anm.).

– Vi er klar over situasjonen, spesielt i Brurås-krysset. Det er som nevnt tidligere en krevende kryss når det kommer til å finne den beste løsningen. Konklusjonen er ikke spikret 100 prosent, men det jobbes med en best mulig sikring av krysset og vi skal ha en konklusjon snarlig, sier han.

– Denne befaringen er nå unnagjort og det var en nyttig befaring. Status i saken er at vi sammen har sett på forskjellige alternativer for å skape et hensiktsmessig og trygt krysningspunkt for myke trafikanter, supplerer seksjonsleder i Bymiljøetaten, Tord Holgernes.

 

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Relaterte saker