Lokalavis for Åsane og omegn!
  • STOPP: Bompenger og skolevei var budskapene her på Hylkje, like før Spar- og Kiwi-butikken. 

  • KAOS: Det dannet seg lange køer i pinsehjemfarten. 

  • MANGE STILTE: Både barn og voksne stilte opp.

Over 100 protesterte mot ytre bomring og utrygg skolevei

Lammet pinsetrafikken i hele Steinestøvegen

– Tiden er rent ut. Galskapen må stoppe.

Det sier Svend Lindhjem, som er en av bakmennene for demonstrasjonen som foregår fremdeles langs store deler av E 39 – fra fengselet og utover mot Hylkje.

Det hele startet forrige måned da rundt 30 barn, voksne og unge stoppet trafikken i Brurås-krysset, som Åsane Tidende omtalte, i kamp mot en bedre og tryggere skolevei. 2. pinsedag var budskapet både skolevei og bompenger.

– Aksjonen er i regi av FAU Haukås og «Stopp ytre bomring i Åsane». Trygg skolevei, farlige veikryss og farlig overgang er slagordene inn mot denne aksjonen, sier Christian Rolland, leder i FAU Haukås.

Dagens aksjon var nøye planlagt, bevisst for å ramme hjemfartsdagen etter pinseferien.

– Engasjementet betyr mye og det er sikkert 100 stykker her i dag. Det handler om å skape reaksjoner, engasjement og vise at vi aldri gir oss. Tiden er rent ut. Galskapen må stoppe. Barnas sikkerhet må bevares, fortsetter Lindhjem. 

Det dannet seg store køer på den tiden Åsane Tidende var tilstede. Demonstrantene brukte lysreguleringen og trykket konstant, mens de passerte med store bannere og plakater. Lyskryssene ble imidlertid regulert til langt kortere intervaller etter en tid.

– Irriterende, nå rekker vi knapt å gå over, men vi fortsetter, sier Rolland. 

Demonstrantene fikk flere tomler opp av bilistene for sitt engasjement med plakatene om «Trygg skolevei» og «Automatisk ransstasjon».

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no