Lokalavis for Åsane og omegn!
  • INFOMØTER VENTER: Anna Elisa Tryti ber åsabuen om å stille opp på kommende informasjonsmøter om bybanen til Åsane.

  • VIKTIGE MØTER: 4. og 12. juni skal traseene til Åsane diskuteres og er åpen for offentligheten. (Foto: Thomas Gangstøe)

Inviterer til åpne møter om bybanen – Nå kan du komme med innspill

– Det neste tiåret skal det være Åsane sin tur,

Det sier byråd for byutvikling, Anna Elisa Tryt i til Åsane Tidende. 

12. og 4. juni diskuteres Åsane-rutene. Tryti anmoder til engasjement fra åsabuen.

– Jeg er glad for at arbeidet med reguleringsplan for Åsanebanen endelig er i gang, sier Anna Elisa Tryti til Åsane Tidende.

Byrådet har vedtatt oppstart av offentlig reguleringsplan for Bybanen og sykkel på strekningen Kaigaten-Vågsbotn. Planarbeidet for Bybanen fra sentrum til Åsane, forlengelse av Fløyfjellstunnelen fra Sandviken til Eidsvåg og hovedsykkelrute fra sentrum til Åsane settes nå i gang, skriver Bergen kommune på sine nettsider.

Informasjonsmøter

Plan- og bygningsetaten inviterer til åpne informasjonsmøter om planarbeidet. Møtene er gratis og åpne for alle, og krever ingen påmelding.

Byråd for byutvikling Anna Elisa Tryti, er klar på at bybanen burde vært prioritert til Åsane før Fyllingsdalen, og oppforder nå åsabuen til å møte opp.

– Det er på høy tid. Banen burde vært bygget til Åsane før banen til Fyllingsdalen. Nå setter vi alle kluter til for å få på plass et framtidsrettet kollektivsystem og bedre flyt på veiene mellom Åsane og Sentrum.

– Dette er tiden for en bydebatt om hvordan vi ønsker at fremtidens Åsane skal bli. Jeg vil oppfordre så mange som mulig til å delta i planprosessen for Bybanen. I første runde er det informasjonsmøter. Senere blir det en ny formell høring, hvor alle kan gi høringsinnspill til reguleringsplanene, fortsetter Tryti.

– Trenger innspill fra åsabuen

Hun utdyper:

– Vi trenger innspill og kunnskap fra åsabuene om hvordan bydelen skal bli.

Nå peker hun på at Åsane skal prioriteres de neste årene.

– Det neste tiåret skal det være Åsane sin tur, med store offentlige investeringer som Nordhordlandstunnel, ny våtmarkspark på Haukås, byrom, åpne plasser, kulturhus og bybane, samt Trond Mohns gave til Myrdal idrettspark, sier Tryti til Åsane Tidende.

– Bybanen er langt mer enn et kollektivsystem. Bybanen strukturerer og reparerer arealbruken, rydder opp. Reguleringen vil legge til rette for utvikling av offentlige plasser og byrom og sammenhengende sykkelvei og gangvei langs traséen. Her trenger vi også innspill og kunnskap fra åsabuene. Bybanen er også en brekkstang for å få byfornying og investeringer til sentrumsområdene i Åsane. Bybanen er et virkemiddel for å rydde i asfaltjungelen. I nær framtid vil områdeplanen for Nyborg og etter hvert andre viktige områder av Åsane komme frem til behandling.

Strekning 1 (sentrum) blir tirsdag 29. mai i Bergen Rådhus. Delstrekning 2 (Sandviken) blir mandag 11. juni på NHH.

Bybanen delstrekning 3 (Eidsvåg) og Fløyfjellstunnelen: Tirsdag 12. juni kl. 19.00

20.30, på Norges Handelshøyskole, Auditorium Max.

Bybanen delstrekning 4 (Åsane): mandag 4. juni kl. 19.00-20.30, i Åsane kultursenter, Åsane senter.

Bybanetraséen fra Kaigaten i sentrum til Vågsbotn i Åsane er ca. 12,5 km lang og har 13 holdeplasser. Sykkeltraséen fra Kaigaten til Vågsbotn er ca. 14 km lang. Forlengelsen av Fløyfjellstunnelen er cirka 2,5 km, slik at total lengde på Fløyfjellstunnelen blir ca. 5,3 km. I reguleringsplanarbeidet som nå starter, vil traséer og holdeplasser bli detaljert og endelig plassert. Planarbeidet er delt inn i seks reguleringsplaner.

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Relaterte saker