Lokalavis for Åsane og omegn!
  • HÅP: Fylkestinget i Hordaland krever prioritering av Vågsbotn-Klauvaneset – og kan få støtte av Stortinget. 

  • – MÅ PRIORITERES: Harald Berge Breistein (t.v.) og Arvid Nilssen nekter å gi opp kampen om den evigvarende Nyborgtunnel-diskusjonen.

E39

Nytt håp for E39

Det er 27 år siden beboere i Åsane-nord først aksjonerte for å få tunnelløsning på E-39. – Få Nyborgstunnelen fremst i køen, oppfordrer Krf-politikere. Nå kan de bli hørt.

Byverksavtalen (2017-2023) som er en avtale mellom Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune – reforhandles i disse dager om fremtidige transporttiltak, finansiering og areal.

Arvid Nilssen, leder i Åsane Krf og partikollega Harald Berge Breistein som sitter som bystyremedlem, mener en tunnelløsning må prioriteres i revidert nasjonal transportplan.

– At Åsane har ventet lenge, ja, faktisk siden aksjonistene stod i Steinestøvegen i 1991, er ingen hemmelighet. Men nå er det forhandlinger og vi må fortsette å dra Nyborgtunnelen opp i lyset og få den fremst i køen, sier Krf-medlemmene.

– Engasjementet på Haukås og Hylkje har vært sterkt lenge, og blusset opp igjen den siste tiden. Det eneste som skjer er at bompengene utvides. Nå må veisikkerheten komme først, fortsetter de.

Krever at E 39 blir prioritert

Mens forhandlingene pågår i disse tider, er det kommet forslag fra AP, Sp og Krf har fylkestinget gjort vedtak med et bredt flertall om å prioritere arbeidet med ny vei fra Vågsbotn til Klauvaneset, opplyser gruppeleder for Ap, Roald Kvamme.

– Fylkestinget i Hordaland krever at ny trasé for dagens E39 gjennom Åsane blir bygd så raskt råd er, og at det blir gjort vedtak og ekstraordinære løyvinger for å sikre fremdrift i arbeidet, sier Kvamme.

– Innbyggerne i Åsane og Nordhordland har lenge kjempet for ny trasé for dagens E39 gjennom Åsane. I 2016 slo Statens Vegvesen endelig fast at Nyborgtunnellen ikke vil bli bygd, men at E39 i Åsane skal inngå i det helskapelige Ringveg Øst med trasé tilpasset dette. Det var da presisert at Nordhordland ikke skulle lide for denne endringen. Likevel er det det som har skjedd. I gjeldende NTP er strekningen Klauvaneset bare tilgodesett med planmidler i andre del av planperioden 2023-2029.

Stortinget åpner for endring

Etter et stort politisk engasjement har Stortinget åpnet for at rekkefølgen på oppstart av delprosjektet på ringvei Øst mellom Klauvaneset og Arna kan endres, slik at Vågsbotn – Klauvaneset kan komme først i køen, opplyser han.

Breistein og Nilssen peker videre på dyster Åsane-statistikk som er dokumentert gjennom en trafikksikkerhetsplan for Bergen for å poengtere viktigheten.

153 ulykker er registrert i Åsane i perioden 2012-2016. Da var det dokumentert fire drepte i trafikken.

Det var per utgangen av 2016 høyest dødsrate av alle bydelene i Bergen.

– At ikke Nyborgstunnelen har blitt prioritert har kostet liv. Hele Steinestøvegen er i dårlig stand og trafikksikkerheten er ikke god nok, verken for fotgjengere, syklister eller bilister. Dette handler ikke om mer biltrafikk, men tryggere veier og boforhold til de som bor der ute.

– Det må ikke nødvendigvis nedprioriteres andre veiprosjekter. Os får ny firefelts-vei uten bompengefinansiering. Mot Flesland har de klart å bygge både tunnel, bybane og gode veier. Nå må strekningen Vågsbotn-Klauvaneset prioriteres mye høyere, sier de.

– Forventer byggestart snarest

Og får støtte av Kvamme.

– Ingen annen veg har høyere trafikk på så smal og ulykkesutsatt vegbane. E39 Vågsbotn - Klauvaneset har veldig lav standard, svært høye trafikktall og store køproblemer med  fare for ulykker, og tap av liv og helse. Trafikken gjennom tunnelen i Vågsbotn er passert 25000 biler per døgn og den øker. På det smaleste er veien under seks meter og egentlig ikke godkjent for gul stripe etter Statens Vegvesen sin egne krav til veibredde, sier Kvamme.

Siden 1994 er 13 menneske omkomne på dette veistrekket, og det er utallige eksempel på ulykker med personskade og materielle skader. Vegen er i tillegg uoversiktlig med i alt 25 på- og avkjørsler med mangelfull sikring og hus, opplyser han.

– Hordaland Fylkesting forventer at tidligere løfte om å bygging av en E39 til erstatning for Nyborgtunnelen blir holdt, og at stortingsflertallet sitt vedtak om å prioritere oppstart av ringveg øst med prosjektet Klauvaneset-Vågsbotn blir fulgt opp og får byggestart snarest.

– Hordaland Fylkesting krever at planprogram, kommunedelplan og reguleringsplanarbeid for strekninga får høyeste prioritet slik at prosjektet kan prioriteres opp i samband med rulleringen av NTP og i statsbudsjettet.

 

 

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Relaterte saker