Lokalavis for Åsane og omegn!
  • STÅR SAMMEN: Naboene Eva Bolstad, Odd Arne Haukeland og Øyvind Torvanger i Eikåslia etterlyser rettferdighet.

Mener politikerne skaper et splittet Åsane

– Vi føler oss utstøtt fra egen bydel, raser Eikås-beboere.

Det sier Eikås-beboerne Eva Bolstad, Odd Arne Haukeland og Øyvind Torvanger om den vedtatte bomstasjonen i Vågsbotn.

Bomstasjonen i Tellevikvegen flyttes. Men plasseringen i Vågsbotn kan de glemme.

– Urimelig. Dette skaper store lokale forskjeller, fortsetter Haukeland, Torvanger og Bolstad.

Bomstasjonen som skal plasseres i Vågsbotn like ved innløpet til Eikås-tunnelen, mener de vil gå hardt ut over lokalsamfunnet i Åsane nord – det får naboene til å reagere kraftig.

– Overhodet ikke rettferdig

– Ikke bare må vi betale bompenger for å kjøre barna til trening, nå er også busstilbudet mye dårligere rundt Vikaleitet og Eikås. Det føles urettferdig og veldig urimelig.

Beboere i hele nordre del av Åsane fra Vikaleitet til Hordvik hardest rammet av ny bomstasjon.

– Bomringen i Vågsbotn blir overhodet ikke rettferdig og den vil ramme et fåtall og da de som bor i utkanten av bydelen. I Åsane vil den kun ramme dem som bor nord for Vågsbotn.

De er rystet over de lokale forskjellene i bydelen.

– Nå må alle som bor her betale for å få barna på skole, handle i sentrale Åsane, gå i kirken, fritidsaktiviteter og lege. I tillegg må vi gjennom bommen for å komme oss til bussterminalen hvor vi kan parkere bilen på den nye innfartsparkeringen i Vågsbotn.

– Resten av Åsane med Flaktveit, Støbotn, Tertnes, Eidsvåg, Åstveit og Nyborg, og til og med de som bor i Sandviken nord for indre ring kommer ikke til å betale en krone for å kjøre sin bil rundt i sentrale Åsane.

– Hvor er rettferdigheten i dette? Vi føler oss utstøtt fra vår egen bydel, raser de.

De tre naboene har ingen tro på at den foreslåtte bomstasjonen i Vågsbotn på sikt vil omplasseres, men håper å skape engasjement rundt saken, slik hundrevis av demonstranter har gjort det med flere aksjoner i Steinestøvegen og langs E39 de siste månedene.

– Vi blir isolert

– Åsane nord og øst blir isolert fra resten av sentrale Åsane. Det hele virker urettferdig, usosialt og håpløst, raser Eikås-beboerne.

– Bommen bør stå på Nordhordlandsbroen, slik at ikke hele Eikås, Hylkje og Hordvik blir isolert fra resten av bydelen. De som bor utenfor bomringen i Vågsbotn må betale bompenger for å kjøre inn å handle i Åsane, for å få barna på fotballtrening og på skolen. Hvor er rettferdigheten, spør de retorisk.

– Vi oppfordres til å bruke buss, men…

Naboene reagerer på at deres bidrag til statskassen ikke gir dem noe igjen – verken i form av bedre veiutbygging i Steinestøvegen eller bybane, og i tillegg er busstilbudet dårligere enn tidligere.

I byverksavtalen står det tydelig at bompengene de neste årene skal betale for transportløsninger som gir et mer klimavennelig Bergen.

– Vi betaler gjerne bompenger, men hva får vi igjen for det? Steinestøveien er i dårlig forfatning og trenger avlastning og veiene her ute blir ikke prioritert. Vi betaler for bybane og kollektivtilbud. Problemet er at også busstilbudet er blitt langt dårligere. Er det ikke selvmotsigende med mindre trafikk og samtidig ha et mål om mer bompenger?

– Og alle oppfordres jo til å reise mer kollektivt. Men her vi bor er det ikke så enkelt. Vi kan ikke «bare» flytte eller la bilen stå igjen hjemme, fortsetter de, og viser samtidig til en grov utregning som vil gi beboerne en ekstra utgift på minst 17.500 kroner i året.

– Skjønner frustrasjonen

Per-Arne Larsen er bystyrerepresentant for Venstre og sitter i komité for miljø og byutvikling. Han forstår frustrasjonen til Eikås-beboerne, men forsvarer plasseringen av bomstasjonen i Vågsbotn.

– Jeg skjønner deres frustrasjon og at de som bor i Åsane nord opplever at de ikke får noe igjen, spesielt med tanke på den uakseptable situasjonen i Steinestøvegen. Det trigger nok denne frustrasjonen, sier han.

– Men jeg håper de kan være tålmodige. Bystyret har allerede bestemt seg for fremdrift på E39 og på sikt vil bompengene de betaler også gå med til å bygge ut med bedre veier nordover.

– Men det vil uansett bli uaktuelt å vrake den kommende plasseringen i Vågsbotn og for eksempel flytte den lenger nord mot broen?

– Vi ønsker ikke å belaste sentrale Åsane med mer trafikk og flytter vi den vedtatte bomringen i Vågsbotn vil det få negative følger for kjøremønsteret og kjøremengden i hele Bergen.

– Men fjerner vi Vågsbotn-planene vil det få dramatiske konsekvenser for hele Åsane, Sandviken og felleskapet. Vi ønsker færre biler og fokus på kollektivtrafikk og bybane. Da ville fjerning av bomstasjonen som kommer i Vågsbotn et politisk signal om at vi ønsker mer trafikk. Fjerner vi bomstasjonen gir det et politisk signal om at vi ønsker mer trafikk.

 

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Relaterte saker