Lokalavis for Åsane og omegn!
  • UENIGHET: Ti styremedlemmer har trukket seg ut av styret i T & IL Hovding. 

Ti personer har trukket seg etter splid

Innkaller til ekstraordinært årsmøte.

Det får Åsane Tidende opplyst av flere personer i klubben.

Avisen får også bekreftet at både friidrett- og fotballstyret har forlatt fra sine verv i klubben.

Etter det Åsane Tidende erfarer skal lederne for fotballstyret og friidrettsstyret ha valgt å forlate klubben som følge av uenigheter internt.

Både leder i fotballstyret, Tore Haukås og leder i friidrettsstyret, Øystein Aadland, bekrefter at de har forlatt sine styreverv i klubben frivillig.

– Ja, det stemmer, så får vi se hva som skjer etter årsmøtet, sier Aadland som ikke vil kommentere saken ytterligere.

Uenighet om driften

Leder for hovedstyret Gunnar Torsnes bekrefter også splittelsen i klubben.

– Det stemmer at fotball- og friidrettsstyret har trukket seg fra turn og idrettslaget Hovding Det er snakk om ti medlemmer. Fem fra fotballgruppen og fem fra friidrett, sier Torsnes.

Verken friidrett eller fotballstyret ønsker å kommentere hvorfor de har forlatt klubben.

Heller ikke Gunnar Torsnes vil røpe detaljer før årsmøtet.

Åsane Tidende kjenner imidlertid til at det skal være snakk om flere ting, men i hovedsak skal det  være uenighet angående driften av klubben.

Hovding har innkalt til ekstraordinært årsmøte 8. november. 

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no

Thomas Gangstøe

thomas@aasanetidende.no