Lokalavis for Åsane og omegn!
  • – TULL: Tor Woldseth mener reglene om forbud mot olje- og vedfyring som trer i kraft om tre år, ikke er nødvendig i hele Bergen, hele året.

  • – BURDE KOMMET FØR: Sondre Båtstrand prøvde å få gjennom forbudet innen 1. januar 2020, men forslaget ble da nedstemt.

Vedfyrings-forbudet skaper uenighet

Woldseth fnyser av forbud mot vedfyring – tidligere MDG-medlem mener det er på høy tid

– Dette koster mye penger for folk og helsemessig er ikke konsekvensene dokumentert, sier Frp – Forbudet burde kommet før, svarer mangeårig MDG-representant.

Nestleder i komité for miljø og byutvikling Tor Woldseth (Frp) slakter bystyrets vedtak som bekrefter forbud mot ikke-rentbrennende ildsteder fra 2021 – mens tidligere AU-medlem og MDG-medlem Sondre Båtstrand mener det er på høy tid.

– Jeg synes vedtaket er tåpelig. I enkelte områder av Bergen på kalde dager kan vedfyring bidra til høyere konsentrasjon av miljøfarlige partikler og det kan være lurt å sette ned midlertidige forbud, men forby vedfyring er helt på trynet, sier han.

– Det er ikke dokumentert at vedfyring er helse eller miljøskadelig. Det gjelder definitivt ikke områder med bred bebyggelse, slik som Åsane, og det vil koste folk mye penger å erstatte vedovnene sine med nye varmekilder, i tillegg til at vrakpanten på 5000 kroner er alt for lav, fortsetter Woldseth.

I november ble det vedtatt i bystyret at det innføres forbud mot bruk av ikke-rentbrennende ildsteder fra 2021. Forbudet gjelder bruk av ildstedet og gjelder åpne peiser, oljefyrte ildsteder og ved og koksovner  som er installert før 1998.

– Det er jo merkelig at dette ikke er et problem på Askøy, Lindås eller i Os, men her skal det være forbud mot alt. Parkeringsplasser skal vekk, bilene skal vekk, bompenger skal kreves inn over alt og nå får snart ikke folk lov til å fyre i peisen, fnyser han.

– Vanlige folk får bompenger og eiendomsskatt langt til halsen, så skal de på toppen av det hele bli tvunget til å ikke bruke ildstedet de eier mot en sum på 5000 kroner som er langt unna det prisen er på å erstatte dette, sier Woldseth videre.

– Burde kommet forbud før

Sondre Båtstrand i Miljøpartiet de grønne, er imidlertid uenig og mener forbudet mot slike ildsteder burde kommet allerede i 2020.

– Utslippene fra ikke-rentbrennende ildsteder er betydelige, og skaper problemer med svevestøv lokalt og CO2 globalt.

– Jeg mener forbudet burde kommet tidligere. Oljefyring burde vært faset ut for lenge siden, men nå er heldigvis forbudet på trappene. Når det gjelder ikke-rentbrennende vedovner, foreslo jeg i bystyret at forbudet skulle fremskyndes til 1. januar 2020, men det ble nedstemt, sier Båtstrand.

Båtstrand henviser til årsmeldingen for luftkvalitet for 2017 som viser at tradisjonelle ildsteder har høyere partkkelutslipp.

– I tillegg viser nyere beregninger at vedfyring er en enda større kilde til finkornet svevestøv enn tidligere antatt, sier han og viser til en utbedring utarbeidet av Norsk institutt for luftforskning.

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no