Lokalavis for Åsane og omegn!
  • – LIKE ILLE: Hans Gjelsvik er oppgitt og frustrert over at ingenting har skjedd med trafikk- og parkeringsforholdene i Blådalen. – Det er fremdeles like gale som tidligere. Nå har jeg mistet troen på at kommunen kommer til å ta tak i dette i det hele tatt, sier han. (Foto: Nina Johnsen)

– Situasjonen er uholdbar

Hans Gjelsvik er frustrert over at det ikke har blitt gjort noe med trafikksituasjonen i krysset mellom Åstveittunet og Blådalen. – Det er kun flaks at det ikke har skjedd personskader ennå. Kommunen har sviktet totalt, mener han.

Åsane Tidende har ved flere anledninger omtalt trafikkutfordringene i krysset mellom Blådalen og Åstveittunet. Hans Gjelsvik, tidligere styremedlem i Åstveittunet sameie, har uttalt at han frykter en alvorlig ulykke.

– Ja, det er kun flaks at det ikke har skjedd personskader her ennå, sier han oppgitt til Åsane Tidende.

Han har tidligere forklart at bilister fra Åstveittunet mer eller mindre blir fratatt all sikt når de skal svinge ned mot Ervikveien grunnet parkerte biler like ved krysset.

– Én dag skjer det en ulykke. Parkeringen bør flyttes til oppsiden av krysset, sier en tydelig frustrert Gjelsvik til lokalavisen som på nytt besøker området.

Ikke fått svar

I februar gjestet Arvid Johan Heggestad, leder for parkeringsavdelingen i bymiljøetaten i Bergen kommune, området ved Blådalen og Åstveittunet.

– Min umiddelbare reaksjon er at jeg er enig med Gjelsvik om at det er bedre om bilene hadde stått parkert ovenfor krysset enn der de står i dag, sa Heggestad den gang.

Han lovet å ta saken videre til sine kollegaer med ansvar for parkeringsregulering. Det gjorde han, men ingenting har blitt endret i Blådalen så langt. Sist Åsane Tidende skrev om situasjonen var i april. Da hadde ikke parkeringsavdelingen i Bergen kommune hatt tid til å ta stilling til om det er mulig å flytte parkeringen i Blådalen, ifølge Heggestad.

– Vi er midt inne i flere boligsoneutvidelser, og jeg frykter at det ikke skjer noe med Blådalen-saken før sommeren, sa Heggestad i april.

I august var Åsane Tidende i kontakt med Heggestad via e-post. Da skrev han at myndighetsseksjonen i etaten har laget en ny skiltplan for Blådalen.

– Før planen kan utføres må den til uttale hos politiet, og det er Statens vegvesen som er skiltmyndighet og dermed må godkjenne planen. Blir det slik det er foreslått nå blir det regulert med parkering forbudt der beboer ønsket å få bort bilene, skrev han.

Heggestad nevnte også at det var vanskelig å si hvor lang tid dette ville ta.

– Forhåpentligvis kommer skiltene opp i løpet av én til to måneder, men dette avhenger av behandlingstiden hos politi og statens vegvesen, og kapasiteten til entreprenør som skal sette ut skilt, skrev Heggestad i e-posten.

I høst har det imidlertid ikke skjedd noe mer i området. Gjelsvik er oppgitt over at de ikke har fått et svar ni måneder etter at Heggestad var på besøk for å se på situasjonen.

– Det er akkurat like ille som tidligere. Folk parkerer i hytt og pine. I tillegg ser vi knapt at noen kommer for å bøtelegge dem som står feilparkert, sier han og rister på hodet.

Ingen tro på endring

Gjelsvik mener at det burde ha vært parkering forbudt langs veien i Blådalen fra krysset til Åstveittunet og ned til Ervikveien.

– Fra hovedveien kommer det ofte biler i en rasende fart. De tar ikke hensyn til oss som kommer ned fra Åstveittunet og har dårlig sikt grunnet parkerte biler. Vi må ofte stå på bremsen for å unngå kollisjon, sier han.

Gjelsvik mener at det så langt kun har vært fine ord, men ingen handling fra kommunen.

– Dette er ansvarsfraskrivelse fra Bergen kommune. De lovet å sjekke opp i om det er mulig å flytte parkeringen, men ingenting har skjedd siden februar. De har sviktet totalt i denne saken, tordner han.

Gjelsvik begynner å gi opp troen på at noe som helst skal skje med trafikksituasjonen i nærmiljøet.

– Det er veldig trist! Mange unger ferdes i nabolaget. De må ofte krysse veien, og slik trafikken er her oppe nå er det absolutt ikke bra, sier han.

Den engasjerte mannen innrømmer gjerne at ikke alle dager er like.

– 70 prosent av samtlige dager er situasjonen forferdelig med tanke på parkeringen i området. Det er ille, sier han.

Gjelsvik forteller at bilister parkerer helt oppe i krysset, og det skaper farlige situasjoner.

– Situasjonen er uholdbar, men nå har jeg mistet troen på at kommunen noen gang vil sørge for en forbedring av trafikk- og parkeringsforholdene i Blådalen, avslutter Hans Gjelsvik.

– Forstår frustrasjonen

Arvid Heggestad, leder for parkeringsavdelingen i bymiljøetaten i Bergen kommune, sier at han har forståelse for at Gjelsvik er frustrert over fremdriften.

– Men det har dessverre vist seg at dette har tatt lenger tid enn det vi trodde i august, sier Heggestad.

Han legger til at årsaken til at det ennå ikke har skjedd noen endring i Blådalen er stor saksmengde som har ført til at det hele tiden må vurderes hva som skal bli prioritert.

Lederen for parkeringsavdelingen i bymiljøetaten forsikrer om at trafikkbetjentene kontrollerer Blådalen når de er i området.

– De ilegger gebyr til eventuelle ulovlig parkerte kjøretøy. Dette blir overvåket på lik linje med andre tilsvarende veier i Bergen kommune, sier han til Åsane Tidende.

Heggestad kan også fortelle at en ny skiltplan for området er godkjent internt i Bymiljøetaten etter noen justeringer.

– Nå er den sendt til politiet til uttale. Dersom verken politiet eller Statens vegvesen har noen merknader til vår anbefalte skiltplan bil det komme endringer i Blådalen. Jeg tør imidlertid ikke love noe tidspunkt, sier Arvid Heggestad til slutt.

Av

Nina Johnsen

nina@aasanetidende.no

Relaterte saker