Lokalavis for Åsane og omegn!
  • VANT: Christian Rolland er årets åsabu.

  • ENGASJERT SEG I MYE: Bompenger, veisikkerhet og skolevei har vært noen av fanesakene til Hylkje-mannen.

Årets åsabu 2018:

Sønnens nestenulykke vekket engasjementet for bedre skoleveier

– Jeg kunne ikke sitte stille å se på lenger, sier årets åsabu, Christian Rolland.

Da sønnen nesten ble påkjørt for fem år siden skjønte Christian Rolland at han måtte involvere seg og sette lys på viktigheten av trygge skoleveier.

– Dette er femte året jeg engasjerer meg i skolevei. Bompenger, urettferdighet og all de andre sakene er viktige, men kampen for en trygg skolevei er den aller viktigste.

For historien som trigget hans engasjement startet da han var i FAU for en barnehage hvor hans to sønner gikk. Det manglet fartsdumper ved skole- og barnehageplassen. En av sønnene hans ble nesten påkjørt utenfor barnehagen da en bil kom i stor fart like ved et gangfelt.

– Det var skremmende og veldig nære på. Du kan si at det trigget mitt engasjement inn mot skolevei og sikkerhet for fotgjengere. Min sønn var bare noen centimeter unna å bli meid ned av en villmannskjører, husker Rolland.

– Det var starten med arbeidet for å få fartsdumper ved skolen, og når du ser hvor mange utrygge og direkte livsfarlige skoleveier det finnes, er det vanskelig å bare legge det fra seg, å slutte å bry seg, fortsetter Rolland, som selv gikk på Li skole i sine barne og ungdomsår.

– Overrasket

– Hva tenker du om denne prisen som folket i bydelen har gitt deg?

– Jeg er veldig overrasket. Samtidig er det mange som engasjerer seg i både skolevei og ytre bomring. Engasjementet har vært stort fra flere i løpet av dette året, og jeg er veldig glad for denne prisen, sier Rolland da vi møter han utenfor Haukås skole for å overrekke diplomet.

Rolland har vært frontfigur i kampen for bedre skolevei i Åsane-nord, mot etablering av bompenger og utbedring av veien fra Vågsbotn til Klauvaneset.

Han vant årets pris noen få stemmer foran Norna-Salhus sin friidrettsgeneral Kjell Magne Ebbesvik.

Et svært travelt 2018

I løpet av 2018 har Rolland ledet flere aksjoner – blant annet da trafikken ble stoppet i Brurås-krysset som en protest mot livsfarlig trefeltsvei som flere barn må krysse til og fra skolen daglig, «ingenmannsland»-aksjonen og bompengeaksjonen som endte med at statsminister Erna Solberg stilte opp på og ble konfrontert på Hylkje.

Startet for 13 år siden

Men det var først i 2005 den tidligere Høyre-mannen begynte å engasjere seg.

– Det hele startet tilbake i 2005. Det har vært viktig for meg å sette lys på saker som betyr mye for lokalmiljøet. På strekningen fra Vågsbotn og nordover. Vrakingen av Leikvang ungdomsskole, Eikåstunnelen og godsterminalen var viktige saker. Jeg jobbet mye med å hente inn informasjon fra dokumenter og stilte kritiske spørsmål til de ansvarlige og til politikerne som er de som faktisk kan gjøre noe med disse sakene. De siste årene har det handlet mest om skolevei og bompenger, men helheten, som startet med skolevei, har vært tidkrevende, men også ekstremt viktig.

Rolland er ikke nødvendigvis glad i å stikke seg frem – men å slutte å engasjere og involvere seg er aldri aktuelt.

– Jeg liker egentlig ikke å stikke meg frem, men jeg kan ikke sitte stille å se på at ingenting ble gjort. Jeg har alltid hatt en indre greie for urettferdighet. Det er noe jeg ikke kan akseptere. Slik har jeg vært siden jeg selv gikk på skolen. Og når barn ikke kan gå trygt til skolen og nordre del av Åsane bli isolert fra resten av bydelen med fylkets farligste og mest belastende europavei-strekning som nærmeste nabo, har det bare økt engasjementet mitt, fortsetter han.

Gir seg aldri

– Jeg vil fortsette med dette til urettferdigheten stopper og til det er kommet en løsning på E39. Det er ikke mange timer igjen i døgnet og jeg jobber med dette i tillegg til min vanlige jobb. Det krever mye, men det er viktig og avgjørende å engasjere seg. Jeg har gravd mye de siste årene, spesielt i godsterminal-saken, brukt enormt med tid på telefoner og dykking i gamle rapporter. Jeg har hatt utallige møter med politikere, kommune og vegvesenet. Det har vært travelt, men det er verdt det – og det kommer til å bli mange flere aksjoner i tiden fremover, det lover jeg.

– Trygg skolevei vil alltid være viktigst for meg, samtidig som veldig mye henger sammen – fra nedprioritering av Steinestøveien til manglende skoleskyss og vei. Det er en rød tråd gjennom det hele.

Han er også klar på at ha ikke har stått alene om de mange aksjonene som har bidratt til å sette lys på kritikkverdige forhold og røsket tak i politikerne.

– Jeg vil veldig gjerne takk all som har stemt og bidratt. Nå skal vi fortsette å jobbe for å få det best og tryggest mulig i bydelen.

 

Av

Erik Madsen

erik@aasanetidende.no