Lokalavis for Åsane og omegn!
  • PERMISJON: De fleste forstår at fedre ikke bare kan «droppe» å ta ut permisjonen. Noen må passe barnet. (Foto: Thomas Gangstøe)

Gi familiene tilliten tilbake

Å innføre en tvungen tredeling, hvor familier får langt mindre spillerom, er ikke et gode. Det vitner om at staten ikke har tillit til familiers evne til å velge selv.

Debatten om tredelt foreldrepermisjon har prydet mange medier den siste tiden. De fleste har en mening rundt dette temaet, i større eller mindre grad.
Grunnen er enkel: de fleste er innblandet i en eller annen familiesituasjon. Det er vanlig å ha familie. Noe som er like vanlig, er familiers ulikheter.

Det er noe underlig ved den nye ordningen, når den gir far lovfestet rett på flere uker enn mor. Dersom mor føder for sent, får hun ingen ekstra kvoterte uker. Å føde etter termin er intet usannsynlig scenario, men faktisk nokså vanlig. Noen har ytret ønske om at barseltiden bør holdes utenfor tredelingen. Det bør den absolutt. Det kunne vært en løsning.

Man trenger ingen doktorgrad for å forstå at en slik detaljstyrt deling vil skape vanskeligheter for mange familier. Dersom mor trenger eller ønsker mer tid hjemme, og far er enig, hvorfor må man på død og liv gjøre dette så fryktelig vanskelig?

Trenger far hjelp fra staten til å stå opp for seg selv overfor arbeidsgiver? Hvorfor hevder da noen at det er så fryktelig enkelt for kvinner å be om ammefri? Her flyttes problemet fra den ene siden til den andre. Menn slipper å krangle med sin arbeidsgiver, mens kvinner må ta kampen. Bør man ikke heller prøve å endre holdningene innad i arbeidslivet, fremfor å tvinge alle inn i én firkantet boks? Fedre som jubler over fedrekvoten, jubler egentlig over at familien hans blir fratatt et valg. Er det et gode?

Det er ønskelig å tro at den jevne mann i samfunnet gledelig ville gitt fra seg deler av sin kvote, dersom mor trengte mer tid på å komme seg etter fødsel, led av søvnmangel eller trengte å amme. Veldig mange fedre er også enige i dette, og gjør derfor opprør mot den nye ordningen. Dersom mor er klar for å gå tilbake etter syv måneder, og far ønsker 15 uker, kan dette som regel ordnes innad i familien. Dersom man ikke greier å bli enige, far og mor imellom, da er det andre, større problemer på gang.

Det finnes helt klart noen gode argumenter for tredeling. Et av dem er at det vil bli mindre risikabelt å ansette en kvinne ved jobbintervju. Men det er rett og slett ikke et godt nok argument. Det trengs bedre grunner før man bestemmer at hele Norges befolkning skal følge én og samme linje. De fleste forstår at fedre ikke bare kan «droppe» å ta ut permisjonen. Noen må passe barnet. Så når Anette Trettebergstuen (AP) går ut og sier at flere fedre tar ut større kvote nå enn før, er forklaringen soleklar. Så klart man tar ut mer når man ta ut mer.

Å innføre en tvungen tredeling, hvor familier får langt mindre spillerom, er ikke et gode. Det vitner om at staten ikke har tillit til familiers evne til å velge selv. Den nye ordningen viser verken mor, far eller arbeidsgiver tillit. Dette er veldig synd, for de fleste familier er nok fullstendig kapable til å avgjøre dette hjemme.

Gi familiene den tilliten tilbake.

Av

Kristine Rande Nesheim

kristine@aasanetidende.no